test
24.8 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

ΦΕΚ 4454Β/2020: Οι 60 δημόσιες γραμμές του ΟΑΣΑ που ιδιωτικοποιούν Μητσοτάκης και Καραμανλής

Πρόσφατα

Αριθμ. 61672 Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης ΟΑΣΑ (Περιφέρεια Αττικής) από τον ΟΑΣΑ Α.Ε., μέσω υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. (ΦΕΚ 4454Β/08-10-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

5. Το γεγονός ότι από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ως εξής: α) ποσό τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (4.987.077,10€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020, β) ποσό είκοσι εννέα εκατομμύρια και εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (29.922.462,59€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2021 και γ) ποσό είκοσι τέσσερα εκατομμύρια και εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (24.935.385,50 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2022, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα αστικά και ειδικά τοπικού χαρακτήρα δρομολόγια τακτικών αστικών επιβατικών μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής (περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), που προτάθηκαν από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., με σκοπό την ανάθεση εκτέλεσης αυτών από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω της υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου από τον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

2. Ακολούθως παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των ανατιθέμενων 60 λεωφορειακών γραμμών, καθώς και του αριθμού δρομολογίων (μετάβασης και επιστροφής) εκάστης εξ αυτών ανά ημέρα. Οι συγκοινωνιακές γραμμές και ο αριθμός των δρομολογίων δύνανται να τροποποιηθούν, αναλόγως με τις λειτουργικές ανάγκες, χωρίς αύξηση του συνολικού κόστους.

3. Αναθέτουμε στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του, καθοριζόμενου από τα δρομολόγια αυτά, συγκοινωνιακού έργου με τον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ο οποίος έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

4. Στη σύμβαση θα καθορίζονται οι όροι, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο και οι κυρώσεις, σχετικά με την εκτέλεση του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου.

Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις