«Αξιολόγηση»: Ο Βρούτσης αποκλείει από κρίσεις Διευθυντών εργαζομένους που συμμετέχουν ΝΟΜΙΜΑ στην Απεργία – Αποχή

Και μάλιστα, βασιζόμενος στην… καταργημένη απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη και παρά το ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την 559/2020 απόφασή του, έκρινε ως νόμιμο δικαίωμα ενός υπαλλήλου τη συμμετοχή του στην Απεργία – Αποχή από την «αξιολόγηση» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί για αυτόν τον λόγο από τις κρίσεις στελεχών

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατόπιν πρότασης που έκανε τότε το ΜΕΤΑ, ξεκίνησαν από το 2014 έναν αγώνα διαρκείας με την Απεργία – Αποχή από την «αξιολόγηση», η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση που έχει πάρει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

Πέραν αυτού, με την 559/2020 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε νόμιμη τη συμμετοχή εργαζομένου στην Απεργία – Αποχή από την «αξιολόγηση». Συγκεκριμένα, έκρινε ως νόμιμο δικαίωμα ενός υπαλλήλου τη συμμετοχή του στην Απεργία – Αποχή από την «αξιολόγηση» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί για αυτόν τον λόγο από τις κρίσεις στελεχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας, ο υπουργός, Γιάννης Βρούτσης (που, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, δηλώνει πως «σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις»), απέκλεισε από τις κρίσεις Διευθυντών δύο εργαζομένους (ανάρτηση πίνακα μοριοδότησης στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και του ΣΕΠΕ), που συμμετέχουν νόμιμα στην Απεργία – Αποχή από την «αξιολόγηση» και μάλιστα… με την απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη, που έχει καταργηθεί.

«Είναι φανερό ότι τα συνδικαλιστικά μας όργανα δεν πρόκειται να μείνουν θεατές στον απαράδεκτο και ανήθικο αποκλεισμό των συναδέλφων εξαιτίας μιας ντροπιαστικής και απεργοσπαστικής τροπολογίας Γεροβασίλη, την οποία έχει ήδη καταργήσει η ίδια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας το παράλογο και το ανήθικο της διάταξης», σημειώνει ο Σύλλογος.

Ο Σύλλογος, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις σημερινές διαμορφωθείσες δομικές και λειτουργικές ανάγκες του υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ, «πιστεύει ότι είναι νομικά λάθος, πολιτικά λάθος, ηθικά λάθος η συνέχιση της διαδικασίας», ζητά «την άμεση ανάκληση της προκήρυξης αυτής, την κατάρτιση νέου οργανογράμματος και την εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση επιλογών προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου διευθύνσεων» και διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι «θα παρέχει κάθε συνδρομή και στήριξη στους συναδέλφους για την άσκηση των προβλεπομένων ένδικων μέσων κατά του πίνακα αποκλειομένων».


Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση
2. Την Υπηρεσιακή Γραμματέα κ. Μ. Τριανταφύλλου

Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, με την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και του ΣΕΠΕ, συνεχίζεται μια διαδικασία η οποία είναι παράνομη, καθώς αποκλείει από τις επιλογές αυτές συναδέλφους οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε μια καθ’ όλα νόμιμη απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως – του ν. 4369/2016, όπως αυτή προκηρύχθηκε από την ΑΔΕΔΥ.

Είναι φανερό ότι τα συνδικαλιστικά μας όργανα δεν πρόκειται να μείνουν θεατές στον απαράδεκτο και ανήθικο αποκλεισμό των συναδέλφων εξαιτίας μιας ντροπιαστικής και απεργοσπαστικής «τροπολογίας» Γεροβασίλη, την οποία έχει ήδη καταργήσει η ίδια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας το παράλογο και το ανήθικο της διάταξης.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς ο κ. Υπουργός και η κ. Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου μας, η οποία παρεμπιπτόντως είναι μέλος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων που αποφάσισε τη μοριοδότηση, αποδέχτηκαν τη συνέχιση μιας διαδικασίας γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η διάταξη του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 έχει ήδη καταργηθεί με το άρθρο 5 του ν. 4616/2019 και ότι υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία έχει κριθεί ότι η παράλειψη της υποχρέωσης αξιολόγησης υπαλλήλου λόγω της συμμετοχής του σε νόμιμη απεργία αποχή, δεν κωλύει τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής.

Επί προσθέτως, η προκήρυξη αυτή εκδόθηκε τον 7ο /2018 και έκτοτε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Επιπλέον έχουν διαφοροποιηθεί τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4674/2020.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι με το ν. 4622/2019 του Επιτελικού κράτους και το ΠΔ 84/2019 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη δομή της ΚΥ Υπουργείου και του ΣΕΠΕ, όπως η κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Ρομά και της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η ένταξη του ΣΕΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων στη Γενική Γραμματεία Εργασίας, η σύσταση της Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου και της Δ/νσης Συντονισμού, η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων στο Υπουργείο, κλπ.

Καλούνται ο κ. Υπουργός και η κ. Υπηρεσιακή Γραμματέας να μας εξηγήσουν πώς διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση και ίση μεταχείριση του συνόλου των υπάλληλων και των Υπηρεσιών της ΚΥ και του ΣΕΠΕ;

Επίσης πώς γίνεται να προχωρήσουν σε επιλογή για μέρος των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και όχι για το σύνολο, όπως διαμορφώθηκαν με τους παραπάνω νόμους.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις σημερινές διαμορφωθείσες δομικές και λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ, το ΔΣ του Συλλόγου μας πιστεύει ότι είναι νομικά λάθος, πολιτικά λάθος, ηθικά λάθος η συνέχιση της διαδικασίας και ζητούμε την άμεση ανάκληση της προκήρυξης αυτής, την κατάρτιση νέου οργανογράμματος και την εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση επιλογών προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου διευθύνσεων.

Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο σύλλογός μας θα παρέχει κάθε συνδρομή και στήριξη στους συναδέλφους για την άσκηση των προβλεπομένων ένδικων μέσων κατά του πίνακα αποκλειομένων.


ΜΕΤΑ: Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή από την «αξιολόγηση». Αποτρέπουμε τη συρρίκνωση του Κοινωνικού Κράτους

Στις 15 Ιούλη 2020, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ξεκίνησαν οι διαδικασίες «αξιολόγησης» στο Δημόσιο και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η Απεργία – Αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από το 2014 και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της.

Υπενθυμίζουμε ότι με την απεργία αυτή αποτράπηκαν οι απολύσεις της τότε κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, καταργήθηκε η απεργοκτόνα τροπολογία Γεροβασίλη, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και ακυρώθηκε στην πράξη η προώθηση των επιδιώξεων των δανειστών, της τρόικας, των «θεσμών» και των ντόπιων υποστηρικτών τους, για τη δημιουργία «δεξαμενής» δημοσίων υπαλλήλων, για βαθμολογική και μισθολογική υποβάθμιση, σε μια διαδικασία που θα οδηγεί ακόμη και σε απολύσεις.

Μάλιστα, με την 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε νόμιμη μορφή αγώνα και δικαιώθηκε συνάδελφος που αποκλείστηκε από τις κρίσεις προϊσταμένων, λόγω της συμμετοχής του στην Απεργία – Αποχή.

Το ΜΕΤΑ ήταν αυτό που απ’ την αρχή πρότεινε και στήριξε αυτή τη μορφή αγώνα, όταν άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις στην ΑΔΕΔΥ υποτιμούσαν ή αμφισβητούσαν τη νομιμότητά της. Ήταν η μόνη νικηφόρα και αποτελεσματική κινητοποίηση στη μνημονιακή περίοδο, καθώς διασφάλιζε τη μαζική συμμετοχή, την αντοχή και τη διάρκεια, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά, για να στεφθεί με επιτυχία ένας αγώνας. Αυτό έγινε πράξη, με τη μεγάλη συμμετοχή (90%) των δημόσιων υπαλλήλων σ’ αυτήν την κινητοποίηση.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η άρνησή μας στην «αξιολόγηση» αυτή δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι υποτιμούμε την ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης της εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και κυρίως αποτελεσματικής και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών από το δημόσιο.

Πάγια θέση του ΜΕΤΑ είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν για να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, και όχι να ικανοποιούν τα συντεχνιακά συμφέροντα και την αναπαραγωγή της γραφειοκρατίας, σ’ αντίθεση με τις κυβερνήσεις οι οποίες θέλουν να υπηρετούν το πελατειακό κράτος και τα συμφέροντα του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου της χώρας.

Το «Επιτελικό Κράτος», που «φιλοτεχνούν» όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας, στοχεύει στην συρρίκνωση και στην απαλλαγή του κράτους από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ασφαλιστικών Ταμείων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του κράτους και των δημοσίων οργανισμών, για να μπορούν το κεφάλαιο και οι εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες των πολιτών, να κερδίζουν τα μέγιστα, να φοροδιαφεύγουν και να μην εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πόρισμα της «επιτροπής Πισσαρίδη», που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, περιλαμβάνεται η πρόταση για «καθολική εισαγωγή της αξιολόγησης στο Δημόσιο, με παράλληλη ενίσχυση της κινητικότητας». Επίσης, γίνεται λόγος «ριζική αναδιάρθρωση στο χώρο της Υγείας», με κατεύθυνση την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση και με «αύξηση αυτονομίας και αξιολόγησης νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας».

Γενική κατευθυντήρια γραμμή των ζηλωτών του «Επιτελικού Κράτους» είναι η ενίσχυση των κατασταλτικών του μηχανισμών και των άλλων μηχανισμών αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας και πολιτικής, των μηχανισμών εξυπηρέτησης του κεφαλαίου, καθώς και η ιδιωτικοποίηση όσων λειτουργιών του είναι παραγωγικές και κερδοφόρες για τους ιδιώτες. Στα μέτρα αυτής της πολιτικής, τροχοδρομείται και το σύστημα κινητικότητας με στόχο να «αδειάσουν» οι κοινωνικές κ.λπ. υπηρεσίες που δεν αποτελούν προτεραιότητα γι’ αυτό το κράτος.

Σήμερα, με την πανδημία του κορονοϊού, αποδείχτηκε ευρύτερα και με τραγικό τρόπο, η αξία των δημόσιων δομών, με αιχμή τη δημόσια υγεία κι όλες τις κοινωνικές δομές, την ώρα που το κεφάλαιο, ωμά και απροκάλυπτα, ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη διασφάλιση των κερδών του. Η ευρύτερη, πλέον, αποδεκτή αλήθεια ότι «ο λαός σώζει το λαό» μπορεί να μας οδηγήσει σε αγωνιστική και διεκδικητική συσπείρωση και ενότητα, για να ανατρέψουμε τα αντεργατικά και αντιλαϊκά σχέδια των κυβερνήσεων για τη διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Ως ΜΕΤΑ έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης, ακόμη και το καλύτερο, αν δεν στηρίζεται στη γενναία χρηματοδότηση, στην στελέχωση των υπηρεσιών και κυρίως σε μια πολιτική που στο κέντρο της θα έχει την εξυπηρέτηση των πολιτών και των λαϊκών συμφερόντων, μοιραία θα οδηγεί σε ιδιωτικοποιήσεις, με ακριβό το τίμημα για τους χρήστες τους, σε συρρίκνωση και κατάργηση υπηρεσιών, σε διεύρυνση της ελαστικής εργασίας και σε απολύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα πρωτοβάθμια σωματεία να ενημερώσουν τους συναδέλφους, για να απέχουν απ’ όλα τα στάδια της «αξιολόγησης», που με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ: μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα πρέπει να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία υπαλλήλων και από 21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, οι «αξιολογούμενοι» θα πρέπει να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης. Τέλος, από 5 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι «εκθέσεις αξιολόγησης» από τον Α’ και Β’ αξιολογητή.

Η διασφάλιση της επιτυχίας της Απεργίας – Αποχής, και για το επόμενο διάστημα, προϋποθέτει την ενεργή παρέμβαση σε όλη τη διαδικασία των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και των Ομοσπονδιών. Ωστόσο, βασική παράμετρος που θα καθορίσει την επιτυχία της κινητοποίησης και θα ακυρώσει τα σχέδια της κυβέρνησης, είναι η μαζική συμμετοχή και η άρνηση των αξιολογούμενων, δηλαδή όλων των εργαζομένων, να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της «αξιολόγησης».