ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πανελλαδική στάσης εργασίας, συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας | Πέμπτη 1η Οκτώβρη

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για την Πέμπτη 1η Οκτώβρη
από την Έναρξη του ωραρίου έως τις 12μ.


ΠΡΟΣ

 1. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς).

**************

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και στους παρακάτω Υπουργούς καθώς και στα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς ευθύνης τους.

 1. Υπουργό Εσωτερικών (κοινοποιούμενη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και στο σύνολο των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)
 2. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς).

Λαμβάνοντας υπόψη (α) την απόφαση του 18ου Τακτικού μας Συνεδρίου που θέτει το σύνολο των αιτημάτων του Κλάδου (οικονομικά – θεσμικά – ασφαλιστικά) και (β) την απόφαση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 4/9/2020, διαμαρτυρόμαστε για την απαράδεκτη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων.

Οι ασφαλισμένοι με παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση δεν έχουν λάβει ακόμη την οριστική σύνταξη τους λόγω “έλλειψης λογισμικού” εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια και τέσσερις μήνες. Εκτός της παράλληλης ασφάλισης υπάρχει, πέρα από κάθε λογική, καθυστέρηση και στην απονομή των συντάξεων από ένα μόνο Ταμείο. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Οι συντάξεις του Δημοσίου χορηγούνται από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με καθυστέρηση 2,5 έως 3 ετών (βρίσκονται εδώ και μήνες παγωμένες στο Φθινόπωρο του 2017)

 • Οι συντάξεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (μονοασφαλισμένοι μηχανικοί), παρά την πρόσφατη (λόγω πανδημίας) επιτάχυνση, βρίσκονται στην αρχή του 2018

 • Το Τμήμα του ΕΦΚΑ για τα ΝΠΔΔ (Γερανίου) είναι επίσης κολλημένο στο 2017 με τριετή καθυστέρηση στην απονομή τους.

Οι συνάδελφοι μας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναγκάζονται να φτάσουν στα όρια της επιβίωσης, ζώντας τις οικογένειες τους με τις πενιχρές αποδοχές των προσωρινών συντάξεων, ενώ πλήρωναν αδιαλείπτως διπλές εισφορές επί 40 έτη. Οι εξαγγελίες που έγιναν για τις «ψηφιακές» συντάξεις αφορούν μόνο σε συντάξεις χηρείας και σε συντάξεις με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ. Το ύψος των προσωρινών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 40% περίπου των εν ενεργεία αποδοχών τους. Επιπρόσθετα η αναδρομική ανάκληση νομίμως εκδοθέντων εγκυκλίων συμπαρασύρει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών μας, εντάσσοντάς τους σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας.

Διεκδικούμε:

 1. Καταβολή άμεσα όλων των χιλιάδων συντάξεων υπό εκκρεμότητα.

 2. Πρόσληψη με μόνιμες σχέσεις εργασίας όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και στη Διεύθυνση Συντάξεων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

 3. Να επανέλθουν σε ισχύ οι ανακαλούμενες Εγκύκλιοι να μη χαθεί κανένας ασφαλιστικός χρόνος για τους ασφαλισμένους με παράλληλη ασφάλιση.

 4. Αύξηση της πενιχρής προσωρινής σύνταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης.

 5. Δημόσιο και κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, όχι στην ιδιωτικοποίηση και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Κατάργηση όλων των αντασφαλιστικών Νόμων.

Και αποφασίζουμε:

 • Την Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για την Πέμπτη 1η Οκτώβρη από την Έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ και συγκέντρωση στο Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων (Σταδίου) στις 9πμ. Με αυστηρή τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας από την πανδημία (τήρηση αποστάσεων, χρήση μασκών κ.λπ.).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση επίδοσης.