ΥΠΕΣ: Διά ζώσης συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Δήμων μέχρι 50 άτομα και μάσκες, στην Αττική

Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού: ΥΠΕΣ 60249/22-9-20

Στην εγκύκλιο 60249/22.09.2020 του ΥΠΕΣ, ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, υπενθυμίζει πως ελέω κορονοϊού τα συλλογικά όργανα του δήμου (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, συμβούλια κοινότητας) συνεδριάζουν είτε διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε διά περιφοράς. Περαιτέρω, σημειώνει, σε ό,τι αφορά τη διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι «αυτή λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας».

Με λίγα λόγια, στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με βάση το ΦΕΚ 3957Β/2020, με τα νέα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού και το άρθρο τρίτο «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» τα 50 άτομα. Και φυσικά, με βάση το άρθρο όγδοο με την «Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας».