ΟΑΕΔ: Παράταση για 12 μήνες των συμβάσεων των 4.000 εργαζομένων στην Yγεία

Σχόλιο ΜΕΤΑ Υγειονομικών: Να σταματήσει η ομηρία των συμβασιούχων. Να μονιμοποιηθούν άμεσα

Την πίστωση για την παράταση του «ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205)» για επιπλέον 12 μήνες αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η δαπάνη για την υλοποίηση αυτής της απόφασης θα ανέλθει στα 60.000.000 ευρώ για τα έτη 2021, 2022 και 2023 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔΜετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), οι συμβάσεις των “ωφελουμένων” που λήγουν εντός του 2021 θα παραταθούν για έναν ακόμη χρόνο.


Σχόλιο ΜΕΤΑ Υγειονομικών

Όπως έχουμε επισημάνει ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών οι εργαζόμενοι αυτοί που σήμερα έχουν περιοριστεί σε αριθμό στις 3.000 καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να μονιμοποιηθούν.

Η απόφαση αυτή μπορεί προσωρινά να δίνει μια “ανάσα” και να μην διευρύνει τα λειτουργικά κενά στην περίοδο της πανδημίας. Συντηρεί όμως την ομηρία αυτών των εργαζομένων που παρέχουν οι περισσότεροι υπηρεσίες σχεδόν για 4 χρόνια και δεν αίρει τον κίνδυνο μετά από ένα χρόνο να έχουμε απολύσεις.

Η λύση βρίσκεται στην μονιμοποίηση τόσο των συμβασιούχων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ καθώς και όλων των άλλων εργαζομένων με συμβάσεις (ατομικές, επικουρικοί) με την μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου. Όμως τόσο η κυβέρνηση, όσο και όλο το μνημονιακό τόξο, αρνούνται να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι αγώνες των εργαζομένων στην υγεία αποτελούν την μοναδική διέξοδο που θα επιβάλλουν την μόνιμη και σταθερή εργασία, την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και θα βάλουν φραγμό σε κάθε προσπάθεια για απολύσεις.