Αττική | Διευκρινιστική (;;;) εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την τηλεργασία: υποχρεωτική σε ποσοστό 40%, αλλά… αλλά…

ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20

Με τη νέα «διευκρινιστική» εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20, που στάλθηκε σήμερα στις Δημόσιες υπηρεσίες από το Υπουργείο Εσωτερικών (έπειτα από ερωτήματα και διαμαρτυρίες, όπως αναφέρει), αποσαφηνίζεται (τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται) ότι η εξ αποστάσεως εργασία είναι υποχρεωτική για το 40% των εργαζόμενων και τουλάχιστον μέχρι τις 4.10.20. Ανατρέχοντας στο περιεχόμενο της εγκυκλίου, διαπιστώνει κανείς ότι τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται…

«…για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε φορέα είναι υποχρεωτική για τους φορείς τουλάχιστον έως την 4η Οκτωβρίου 2020 ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων», αναφέρεται στην αρχή. Και έρχεται το τέλος της συγκεκριμένης παραγράφου, για να θολώσει ακόμη περισσότερο τα νερά: «Για τον ως άνω υπολογισμό θα ληφθούν υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους και επί των υπαλλήλων αυτών θα εξαχθεί το 40% που θα παρέχει εξ αποστάσεως εργασία».

Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση, για μια ακόμη φορά, μετακυλίει τις πολιτικές της ευθύνες στους εργαζομένους, στους διευθυντές και στους προϊσταμένους.