ΚΕΑΟ: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 για τους οφειλέτες

Αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020:


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/18-09-2020