ΦΕΚ 3965Β/2020: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες σε Π.Ε. Λέσβου, Π.Ε. Πέλλας | Και 17-18 Σεπτέμβρη

Δ1α/Γ.Π.οικ.57225/16.9.2020 Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα (ΦΕΚ 3965Β/16-09-2020)

Λόγω υψηλού επιδημιολογικού φορτίου λόγω κορονοϊού, όλα τα σχολεία της Π.Ε. Πέλλας και της Π.Ε. Λέσβου (εδώ υπήρξε και ο παράγοντας «προσφυγικό») δεν άνοιξαν τα σχολεία στις 14 Σεπτέμβρη, αλλά είχε αποφασιστεί να ανοίξουν στις 17 Σεπτέμβρη. Τελικώς, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3965Β/2020. Όπως αναφέρεται:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο μόνο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 17.9.2020 έως και 18.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020