Υγεία: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 για ΔΕ και ΥΕ

Ένα μεγάλο ποσοστό (κοντά στο 40%) των επικουρικών που είχαν ειδική μοριοδότηση είναι εκτός των προσωρινών πινάκων διοριστέων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 και 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode). H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την πάροδο της 25ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρας Παρασκευής.

  • Κατεβάστε ΕΔΩ τα προσωρινά Αποτελέσματα Κατηγορίας ΔΕ.
  • Κατεβάστε ΕΔΩ τα προσωρινά Αποτελέσματα Κατηγορίας ΥΕ.

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορούσε στις θέσεις συναδέλφων επικουρικών που έλαβαν ειδική μοριοδότηση με στόχο τη μονιμοποίηση τους.

Όμως σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ένα μεγάλο ποσοστό (κοντά στο 40%) των επικουρικών που είχαν την μοριοδότηση είναι εκτός των προσωρινών πινάκων διοριστέων.

Αυτό στην πράξη αποδεικνύει ότι μοναδικός τρόπος μονιμοποίησης των συμβασιούχων είναι η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Όσοι υπόσχονται μονιμοποίηση μέσω μοριοδότησης απλά εξαπατούν τους συμβασιούχους.