9.2 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

Άρθρο 19 (Μέρος Β): «Αύξηση» του κατώτερου μισθού από Μάρτιο 2021… και οψόμεθα. Υπάρχει και κορονοϊός!

Ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας με τις αντεργατικές ΠΝΠ της 22ας Αυγούστου (ΦΕΚ 161Α/22-08-2020) και της 10ης Αυγούστου (ΦΕΚ 157Α/10-08-2020)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, με την κύρωση των ΠΝΠ του Αυγούστου, η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά σε ένα ακόμα βήμα για το «πάγωμά» στα σημερινά επίπεδα, προκειμένου σταδιακά να γίνει… κατώτατος μισθός της Βουλγαρίας:τίθενται νέες προθεσμίες για την εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εν κατακλείδι, από Μάρτη 2021 και θα δούμε

Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο (και) από την κυβέρνηση της ΝΔ, επικαλούμενη την οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων και την προσπάθειά της να τις διασώσει, να ανακοινωθεί πως πάμε για… μείωση λόγω κορονοϊού, προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος: να φτάσει η Βουλγαρία αναλογικά το δικό μας κατώτατο βασικό μοσθό. Σήμερα, στη γειτονική μας χώρα, έχει διαμορφωθεί στα 360 λέβα (περίπου 185 ευρώ). Συνεπώς, έχουμε χρόνο ακόμα.

Υπενθυμίζεται πως η πλήρης κυριαρχία στην αγορά της ευέλικτης απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής εργασία) δημιούργησε και στη χώρα μας τη γενιά των αμειβομένων με…μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η ελεύθερη πτώση στις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα ξεκίνησε το 2012, με τη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% του μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών. Ωστόσο σήμερα, ναι μεν έχει «επανέλθει» και, χωρίς το ρατσιστικό ηλικιακό διαχωρισμό, αλλά υπάρχουν τρια δεδομένα: 1) δεν επανήλθε με τις απώλειες που είχε, άρα και σε αξία σε σημερινές τιμές, 2) την κυριαρχία των ελαστικών σχέσεων εργασία, άρα και κάτω των 400 ευρώ (μεικτά), και 3) τις αναστολές συμβάσεων και τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κυβέρνησης – επιχειρήσεων/εργοδοτών – Ε.Ε., τη «μισό μισθό, μισή δουλειά, μισές ασφαλιστικές εισφορές», δηλαδή.

Χαρακτηριστικά τα όσα καταγράφονται, στο βιβλίο «Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα: εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική στην εποχή των μνημονίων»

από τον ίδιο το συγγραφέα, εργατολόγο και επιστημονικό συνεργάτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Απόστολο Καψάλη

Στην Ελλάδα λοιπόν μέχρι το μεγάλο μπουμ, οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους ντόπιους και τους μετανάστες.

Όμως, τα μνημόνια… φρόντισαν να αμβλύνουν τις διαφορές και να εξισώσουν τη συνθήκη – σαφώς προς τα κάτω, σαφέστατα για όλους μας:

● η κλαδική συλλογική διαπραγμάτευση καταρρέει

● η εργασία απορρυθμίζεται συνολικά

● γενικεύεται η επισφάλεια

● η ανισότητα και η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας γενικεύονται.

«Ωστόσο, ο ρόλος του κράτους δεν περιορίζεται στην απόσυρσή του από το πεδίο της ρύθμισης της εργασίας», θα πει στην «Εφ.Συν.» ο κ. Καψάλης.

«Η πολιτεία, με αρωγό της μνημονιακές υποχρεώσεις, φροντίζει να καταστήσει ‘‘νόμιμο’’ ή επιτρεπτό αυτό που μέχρι πρότινος ή που ακόμη και σήμερα πολλές φορές είναι παράνομο: διακρίσεις με βάση την ηλικία στις αποδοχές, δυνατότητα διαδοχής συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έως και 36 μήνες, κατάργηση δικαίου συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διασφαλίζει, με άλλα λόγια, όλα εκείνα τα επιτυχημένα απορρυθμιστικά εργαλεία (άνιση μεταχείριση, ευελιξία, αδήλωτη εργασία) για την εγκαθίδρυση και επέκταση όλων των φαινομένων παραβατικότητας, υπερ-επισφάλειας και υπερ-εξάρτησης που για χρόνια είχε πειραματικά εφαρμόσει (κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά) στο πεδίο της απασχόλησης των μεταναστών».

…και από το Γιάννη Κουζή, καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αναλύοντάς μας πώς κατεδαφίστηκε ό,τι ξέραμε ως εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα, ο κ. Κουζής δίνει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον όσο και τραγικά ειρωνικό στοιχείο: Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη δεκαετία του 2020 οι μισθοί στην Κίνα θα υπερβαίνουν τους αντίστοιχους της Βουλγαρίας, με τους οποίους σταδιακά συγκλίνουμε με όρους υποβάθμισης της εργασίας στην Ελλάδα! Είπατε κάτι για κινεζοποίηση;

«Η υποβάθμιση της εργασίας στην Ελλάδα, που συντελείται με βίαιο τρόπο από την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, ακολουθεί την πορεία της σταδιακής εργασιακής απορρύθμισης, που διαγράφεται από τη δεκαετία του ‘90 με αργούς όμως ρυθμούς. Αυτή άλλωστε είναι και η πορεία που καταγράφεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες και στον ευρύτερο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, υπό τους όρους που επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση», μας λέει ο κ. Κουζής και εξηγεί πώς τα τα μνημόνια ισοπέδωσαν την εργασία στην Ελλάδα:

◼ περιορίστηκαν οι όροι προστασίας από την απόλυση

◼ επεκτάθηκε και κυριάρχησε απολύτως η ευέλικτη εργασία στις νέες προσλήψεις

◼ η αποδιάρθρωση των συλλογικών συμβάσεων οδήγησε στη δραματική συμπίεση των μισθών.

Κατά τον κ. Κουζή, στην Ελλάδα παγιώνεται ένα ευέλικτο εργασιακό μοντέλο, εργασιακής επισφάλειας και φτηνού εργατικού δυναμικού.


Άρθρο 19
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνάς Νοεμβρίου 2020.

β) Η σύνταξη καί η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31Π Δεκεμβρίου 2020.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιαγουάριου 2021.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31Π Ιανουάριου 2021.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουάριου 2021.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 19

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020, προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013, με την οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020. Ωστόσο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των επακόλουθων οικονομικών επιπτώσεων καιτων έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της διαδικασίας εκκίνησης της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία.

Πηγή: Taxheaven

Παρόμοια Άρθρα