2.7 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Άρθρο 17: Λειψό από «κορονοϊό» το Δώρο Χριστουγέννων 2020, σε Αναστολές Συμβάσεων, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσφατα

Μια ακόμη απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν την κρίση, όπως, εξάλλου, υπογράμμισε και το ΜΕΤΑ, στην ανακοίνωση – κάλεσμά του, για τις εργατικές διαδηλώσεις που προγραμματίζονται, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, με τίτλο «Αφετηρία νέων αγώνων κατά των αντεργατικών πολιτικών και υπέρ της προστασίας της υγείας του λαού» , είναι και το άρθρο 17 του ν/σ του υπ. Υγείας με τις ΠΝΠ Αυγούστου, όπου έχουν συμπεριληφθεί και αντεργατικές ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας. Αναφέρεται στο Δώρο Χριστουγέννων 2020 που θα καταβληθεί στους εργαζομένους με Αναστολή Σύμβασης και τους ενταγμένους αλλά και αυτούς που θα ενταχθούν στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κυβέρνησης και εργοδοτών: θα το πάρουν πετσοκομμένο και θα υπολογιστεί επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ ή αναλογικά. «Ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου.

Αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους, σε απασχολούμενους: σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Στο Δώρο Χριστουγέννων 2020 (14ος μισθός, ολόκληρος, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020), το μερίδιο του κράτους θα υπολογιστεί επί της βάσης των 534 ευρώ που λαμβάνουν μηνιαίως όσοι βρίσκονται σε Αναστολή Σύμβασης.

Αν η συμμετοχή του κράτους είναι το μισό των αποδοχών ενός εργαζόμενου -βάσει που χρόνου που τέθηκε σε αναστολή σύμβασης εργασίας- με 800 ευρώ μηνιαίο μισθό, δεν θα καταβάλλει 400 ευρώ, αλλά 267 ευρώ. Άρα ο εργαζόμενος αντί για 800 ευρώ δώρο θα λάβει 667 ευρώ (400 από τον εργοδότη και 267 από το κράτος), ήτοι 133 ευρώ λιγότερα.

Δεν είναι δύσκολο κανείς να φανταστεί το Δώρο Χριστουγέννων όλων εκείνων που δεν παίρνουν ολόκληρο το ποσό των 534 ευρώ, αλλά αμείβονται με ημερομίσθια, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κτλ.

Και σε αυτήν την περίπτωση, είναι σαφέστατο πως από την κυβέρνηση της ΝΔ το δημοσιονομικό κόστος, το κόστος της πανδημίας, το στέλνει «χαράτσι» στους εργαζομένους.

Επίσης, με βάση την αιτιολόγηση του άρθρου 17, «με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». Αυτό παραπέμπει ευθέως στον «nonstop» εμπαιγμό μισού εκατομμυρίου εργαζομένων που μπήκαν σε Αναστολή Εργασίας και έπρεπε να πάρουν το Δώρο Πάσχα 2020, εδώ και περίπου 5 μήνες, και τελικά θα το πάρουν -χωρίς βεβαίως τις απαιτούμενες προσαυξήσεις- στις 15 Σεπτεμβρίου. Έτσι, έχει πει το υπουργείο Εργασίας… Οψόμεθα!

Άρθρο 17
Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

1. α) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 17

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και των αναγκαίων και έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της διάδοσής του.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και στις επιχειρήσεις -εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, τίθεται σε αναστολή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Προσέτι, με την παρ. 2 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση των εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, και το επίδομα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β’ 742).

Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις