4.4 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Άρθρο 14 (Μέρος Β): Επέκταση των Αναστολών Συμβάσεων «και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020»

Ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας με τις αντεργατικές ΠΝΠ της 22ας Αυγούστου (ΦΕΚ 161Α/22-08-2020) και της 10ης Αυγούστου (ΦΕΚ 157Α/10-08-2020)

Πρόσφατα

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, με την κύρωση των ΠΝΠ του Αυγούστου, επεκτείνεται το σύστημα των Αναστολών Συμβάσεων μέχρι τα τέλη Οκτώβρη («δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου), και εντάσσονται σε αυτό κι άλλοι κλάδοι, όπως του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).


Άρθρο 14
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Σε αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

3. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31πς Οκτωβρίου 2020.

6. Oι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται. Με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του.

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 14

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα μέρες και επιπλέον τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επιπροσθέτως, με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχονται έτι περαιτέρω στήριξη στις εν λόγω επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID- 19, καθώς και ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων μέσω της χορήγησης σε αυτούς αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Πηγή: Taxheaven

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις