9.9 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΓνΝΣΚ 110/2020: Μισθολογική κατάταξη κατόπιν μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 13 του ν.4354/2015, που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.4569/2018 και σύμφωνα με την οποία για τη µισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 του Ν.4354/15 των υπαλλήλων που µετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµβανόταν υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και τις ειδικότερες αρχές που απορρέουν απ’ αυτήν, ούτε στην αρχή της αξιοκρατίας, ούτε σε άλλη αρχή ή διάταξη του Συντάγματος (πρακτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Φεβρουαρίου 2020).

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δέχθηκε ότι η ρύθμιση αυτή στηρίζεται στην επιλογή του νομοθέτη να αποσυνδέσει τη μισθολογική από τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και εντάσσεται στο σύστημα των διατάξεων του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες το ύψος του μισθού εξαρτάται από την κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, βάσει των ετών της υπηρεσίας και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του. Τα ως άνω κριτήρια μισθολογικής διάκρισης, που επέλεξε ο κοινός νομοθέτης, είναι κατ’ αρχήν εύλογα, διότι τελούν σε θεμιτή συνάφεια προς το αντικείμενο της ρύθμισης, δεν δύναται δε η δικαστική εξουσία με βάση τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, να συμπληρώσει ή υποκαταστήσει τα κριτήρια αυτά με άλλα, που θα κρίνονταν πλέον κατάλληλα, καθόσον έτσι θα υπερέβαινε τον οριακό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων που βάσει των ανωτέρω αρχών δικαιούται να ασκεί σεβόμενη τη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

Στο ερώτημα που υποβλήθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ως εξής:

α) Για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της ανώτερης κατηγορίας δημοσίου υπαλλήλου, λόγω μετάταξής του από την κατώτερη εκπαιδευτική κατηγορία σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 25 παρ.13 του ν. 4354/2015, που προστέθηκε, μεταγενέστερα, με το άρθρο 44 του ν.4569/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του ν.4587/2018, σύμφωνα με την οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για την, έως και τη μετάταξή του, μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια της κατώτερης κατηγορίας, δηλαδή τα χρονικά διαστήματα έως 31-12-2015, καθώς και από 01-01-2018 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να εμπεριέχεται το χρονικό διάστημα της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης από 01-01-2016 έως και 31-12-2017, καθόσον η εν λόγω αναστολή ισχύει και για τις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, και

β) η αρμόδια Υπηρεσία πρέπει, αφού προβεί στην κατάταξη σύμφωνα με τα ανωτέρω, να επανυποβάλει το χρηματικό ένταλμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για θεώρηση, καθόσον έχουν αρθεί μερικά οι λόγοι της μη θεώρησής του (ομόφωνα).


ΓνΝΣΚ 110/2020

Παρόμοια Άρθρα