11.3 C
Athens
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Αντίπαρος: Αντιδράσεις, ακυρώσεις και προς απολύσεις | Το ΦΕΚ 3427Β/2020 με τα νέα μέτρα (ισχύουν και για Πάρο)

Πρόσφατα

Από το Σάββατο 15 Αυγούστου, από τις 6πμ. και μέχρι τις 6πμ. της 24ης Αυγούστου, η Αντίπαρος είναι μέρος των ενισχυμένων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, γεγονός που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες και όχι μόνο του νησιού. Σύμφωνα με το ethnos.gr, είναι χαρακτηριστικό της αντιστροφής κλίματος στο νησί, όπως λένε οι ντόπιοι, ότι μετά το μήνυμα από το 112 (για επιφυλακή) , τα τηλέφωνα στα καταλύματα τις περιοχής άρχισαν να χτυπάνε για ακυρώσεις, που έφτασαν στο 80%, ενώ πολλοί είναι και οι καταστηματάρχες που σκέπτονται τις περικοπές στο προσωπικό.

Με λίγα λόγια, μεταξύ όλων όσα ειπώθηκαν από στόματος πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 16 Ιούνη από τη Σαντορίνη, όταν «άνοιξε τον τουρισμό», ότι δηλαδή ένας από τους στόχους είναι να ακολουθήσει ένα δεύτερο «success story» στον τουρισμό και στην οικονομία, έπειτα από αυτό του υγειονομικού, καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες, η Αντίπαρος δεν έχει αριθμό κρουσμάτων που να δικαιολογεί την παραπάνω απόφαση, αλλά ουσιαστικά την πήρε η… μπάλα λόγω των δεδομένων στην Πάρο. Μάλιστα οι πληροφορίες της ιστοσελίδας, για τα θετικά τεστ κορονοϊού στο νησί, είναι ότι έχουν καταμετρηθεί 10 συνολικά (από τα οποία τα έξι μέχρι 26 Ιουλίου). Ενώ στο τραπέζι μπήκε και η περίπτωση αντί να επιβληθούν τα νέα μέτρα να επιτρέπεται η μετακίνηση από Πάρο σε Αντίπαρο, μόνο με αρνητικό τεστ, κάτι που απορρίφθηκε τελικά.


Τα μέτρα στην Αντίπαρο, τα οποία ισχύουν και για την Πάρο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3427Β/14-8-2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»:

Άρθρο 1
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ..

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

3. Εντός των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών.

Άρθρο 2
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων

Εντός των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Εντός των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες

Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), καθώς και στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορι σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 5
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

1. Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 1 και 2 που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 1, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 (Β’ 2797) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από την 15η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και την 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις