Όταν καταβάλλεσαι από εργασιακή εξουθένωση, η ΣΕΛΟΝΤΑ έχει τη λύση: απολύεσαι

Στην απόλυση ενός εργαζομένου στις ιχθυοκαλλιέργειες της Επιδαύρου προχώρησε, στις 6 Αυγούστου, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ, επειδή… τόλμησε να ζητήσει από την εργοδοσία την εξαίρεση του από την τρίτη συνεχόμενη υπερωριακή απασχόληση καθώς δεν είχε πλέον άλλες σωματικές αντοχές.

«Η εργοδοσία του ομίλου “ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”, συμφερόντων «AMERRA – MUDABALA», συνεχίζει την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό απολύοντας όποιον εργαζόμενο σηκώσει το ανάστημά του και διεκδικεί σύγχρονες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας… Επιχειρεί να επιβάλει εργασιακό μεσαίωνα, καταπατώντας κάθε δικαίωμα των εργαζομένων. Από τη μια απολύει κι από την άλλη εντατικοποιεί την εργασία με ατελείωτες υπερωρίες που εξουθενώνουν τους εργάτες. Παράλληλα, εκμεταλλεύεται την αθλιότητα που επιτρέπει σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία με εργολαβικούς εργαζόμενους που δεν έχουν κανένα δικαίωμα”», καταγγέλλει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών νομού Αργολίδας.

Καλεί, δε, «το Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας Αργολίδας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η εταιρεία να ανακαλέσει μία άδικη τρομοκρατική και παράνομη απόλυση αφού ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη (659 ΑΚ). Η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Παράλληλα να διενεργηθεί από το ΣΕΠΕ ο απαραίτητος έλεγχος για αντιπαραβολή της παρεχόμενης εργασίας που δηλώνει η εταιρεία με τα καταθετήρια τραπέζης που έχουν οριστεί από τη νομοθεσία ως τα μοναδικά αποδεικτικά εξόφλησης».


Άρθρο 659 – Αστικός Κώδικας – Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη

Αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα για την πρόσθετη αυτή εργασία σε συμπληρωματική αμοιβή, που κανονίζεται ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και με τις ειδικές περιστάσεις.