ΦΕΚ 3224Β/2020: Υποχρέωση χρήσης μάσκας και στο κατάστρωμα των πλοίων

ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49329/20

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49329 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967/ 31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β ́3162): ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49329/20 (ΦΕΚ 3224Β/3-8-20)

Όπως αναφέρεται, ανάμεσα στα άλλα, στο ΦΕΚ, από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020: α) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και των λαντζών, β) απαγορεύεται η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης στα πλοία και σκάφη.

Για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειρι-στή και τον πλοίαρχο διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Η παρούσα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη διάταξη.