ΠΕΣΕΚ: Παράταση για τα αναδρομικά πρόστιμα μέχρι 30.9.2020 (ενημερωτικό σημείωμα)

Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών

Παρατείνεται η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τα έτη 2010,2011 και 2012. Οι δηλώσεις αφορούν σε συντάξιμες αποδοχές των ετών αυτών, που έλαβαν οι συνταξιούχοι καθυστερημένα το 2013. Η ΠΕΣΕΚ είχε ζητήσει νέα παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι στις απαράδεκτες απαιτήσεις των Εφοριών μέχρι 31.7.2020.

Για τις καθυστερημένες συντάξεις έχει παρακρατηθεί ο φόρος και για τους περισσότερους συναδέλφους δε θα προκύψει φόρος.

Το Δ.Σ της ΠΕΣΕΚ επιμένει ότι έχει επέλθει παραγραφή για τα έτη 2010, 2011 και 2012, λόγω παρέλευσης 5ετίας. Η 5ετία για την παραγραφή ίσχυσε για τα πρόστιμα της λίστας Λαγκάρντ και το Δημόσιο θα επιστρέψει πρόστιμα 300.000.000 ευρώ, αλλά δεν ισχύει για τους συνταξιούχους(!) που και τους έχει παρακρατηθεί ο φόρος και δεν έχουν καμία ευθύνη για την καθυστερημένη έκδοση των συντάξεών τους.

Παρόλο που στη νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3164Β/31.8.2020), με την οποία δίνεται παράταση μέχρι 30.9.2020, αναφέρεται ότι στις Εφορίες «έως 30 Οκτωβρίου 2020, δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση του φορολογούμενου» και «λογίζεται η ενδικοφανής προσφυγή ως αίτηση», το Δ.Σ της της ΠΕΣΕΚ καλεί όλους τους συναδέλφους είτε έχουν κάνει ενδικοφανή προσφυγή είτε όχι, να προσέλθουν στις Εφορίες και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις που θα τους ζητηθούν, επειδή δυστυχώς πολλοί Έφοροι δεν αποδέχονται την ενδικοφανή προσφυγή ως αίτηση. Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή έχει γίνει δεκτή ως αίτηση για νέα εκκαθάριση και διαγραφή των προστίμων, δεν απαιτείται κατάθεση νέας αίτησης. Στη νέα υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά: «παρατείνεται από τη λήξη της και ως την 30η Οκτωβρίου 2020η προθεσμία έκδοσης πράξης που προσδιορίζεται μετά από ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. λογίζεται ως αίτηση».

Για την ταλαιπωρία των συναδέλφων φέρει ακέραιη την ευθύνη το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί είχε στοιχεία (βεβαιώσεις από τα συνταξιοδοτικά ταμεία) για την επιβολή των προστίμων, αλλά δεν έχει στοιχεία για τη διαγραφή τους (!).

Επιμένουμε ότι είναι απαράδεκτη η προσαύξηση του φόρου κατά 20%, για όσους προκύψει φόρος.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δε θα συνεχιστεί η απαράδεκτη ταλαιπωρία χιλιάδων συναδέλφων μας, με ευθύνη βέβαια της πολιτείας και για την καθυστερημένη έκδοση των συντάξεων και για τη μη αποστολή σχετικών βεβαιώσεων με τις αποδοχές τους.


Η νέα υπουργική απόφαση: ΦΕΚ 3164Β/31.8.2020