ΦΕΚ 3170Β/2020: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021

Μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β ́ 253)

Αριθμ. οικ. 46735 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β ́ 253) (ΦΕΚ 3170Β/1-8-2020)