19.7 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Εφορίες: Προληπτικός έλεγχος με τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και υπηρεσίες χωρίς βασική υλικοτεχνική υποδομή

Πηγή: eforiakoi.org

Πρόσφατα

Σας αποστέλλω προς δημοσίευση στο www.eforiakoi.org, ένα κείμενο στο οποίο προσπαθώ να αναδείξω κινδύνους και προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι σε περιφερειακές (τουλάχιστον) ΔΟY, κατά την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

Η ανάγκη υλοποίησης των ποσοτικών στόχων για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια αρκετές φορές, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία εύρεσης φορολογικών παραβάσεων κατά τις σχετικές διατάξεις, απαιτεί την μετάβαση των υπαλλήλων εκτός ορίων πόλεως έδρας των ΔΟΥ σε άλλους νομούς και περιοχές όπου υπάρχει αρμοδιότητα. Ωστόσο η έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων (ΔΟΥ χωρίς ούτε ένα έστω υπηρεσιακό όχημα) αποτελεί πρώτον τροχοπέδη στην επίτευξη των «τιθέμενων στόχων» και δεύτερον και ουσιαστικότερον δεσμεύει τον εκάστοτε υπάλληλο να αναγκαστεί ώστε να χρησιμοποιήσει το ιδιόκτητο προσωπικό περιουσιακό του στοιχείο (Ε.Ι.Χ) για τους σκοπούς και τους στόχους της ΑΑΔΕ.

Δημιουργούνται λοιπόν τα εξής ερωτήματα:

α) Τι γίνεται σε περίπτωση που ο υπάλληλος ελέγχου αρνηθεί να χρησιμοποιήσει το δικό του όχημα για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας εφόσον αυτή δεν διαθέτει υπηρεσιακό όχημα;

β) Σε περίπτωση χρήσης και στοχοποίησης του ίδιου όπως και του οχήματός του και ενδεχόμενης πρόκλησης ζημιάς κατά την διενέργεια του καθήκοντος η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει πλήρως την αποζημίωση;

γ) Τα κόστη συντήρησης και μείωσης της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του ιδιόκτητου οχήματος (διανυόμενα χιλιόμετρα, μηχανικές φθορές λόγω χρήσης, λοιποί έκτακτοι πιθανοί κίνδυνοι) κατά την εκτέλεση του καθήκοντος λαμβάνονται υπόψη;

2. ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό το έργο των ΔΟΥ ακούει στο πρόβλημα «δεν έχουμε καν εκτυπωτές ή scanner για να μπορέσουμε να εργαστούμε αποτελεσματικά!»

Ύστερα από την έκδοση πλήθους αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών κλπ είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε από την ΑΑΔΕ προβλήθηκε η αναγκαιότητα και σημαντικότητα της ύπαρξης και χρήσης scanner κυρίως (πέραν από το υφιστάμενο αλλά περιορισμένο υλικό εκτυπωτών) ως προς την διεκπεραίωση υποθέσεων που απαιτούσαν την αποστολή – παραλαβή εγγράφων σε ψηφιακή μορφή. Διαπιστώνεται δυστυχώς ότι παρότι οι σχετικές διατάξεις σίγουρα ευνοούν και τονίζουν την συμβολή της ανάπτυξης ηλεκτρονικών μεθόδων πλέον όλο και περισσότερο, η διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τις διαδικασίες αντίστοιχων περιφερειακών συσκευών δεν βρίσκεται σε επαρκές επίπεδο.

Γενική σύνοψη:

Ανάδειξη προβλημάτων υπηρεσιών με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας τους και στήριξη υπαλλήλων χωρίς δακτυλοδεικτούμενη και αφοριστική έγκληση χωρίς ουσιαστικά την παροχή απαραίτητων μέσων για την υποστήριξη του έργου τους.


Κ.Π.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις