Εξεταστικά Κέντρα: Αποχή από εξέταση και βαθμολόγηση Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου | Δευτέρα 6 Ιούλη

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, με την υποστήριξη και κάλυψη της ΟΛΜΕ, καλεί σε αποχή από την εξέταση και βαθμολόγηση γραπτών Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της Τέχνης από το Λύκειο, οι Συντονιστές και οι Βαθμολογητές των Ειδικών Μαθημάτων, Ελευθέρου και Γραμμικού Σχεδίου, Εικαστικοί και Αρχιτέκτονες αντίστοιχα, στα δύο Εξεταστικά – Βαθμολογικά Κέντρα της Αθήνας και στο ένα της Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να απέχουν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 από τη διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων.