ΕΦΚΑ: Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων

ΕΦΚΑ 136473/ΕΓΚ.29/29-6-20

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων: