ΦΕΚ 2601B/2020: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.40381/20

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19: