18.7 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

ΟΣΥΑΠΕ: Ιδιωτικοποιήσεις και επιχειρηματικοί όμιλοι στους ΟΤΑ μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών

Πρόσφατα

Με την υπ’ αριθμ. 200 εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να δώσει ώθηση στην εφαρμογή του ν. 4674/2020 για την Σύσταση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών στους ΟΤΑ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την μορφή των Ανωνύμων Εταιρειών).

Αποτυπώνονται και με την εγκύκλιο αυτή καθαρά όλα όσα είχαμε καταγγείλει κατά την συζήτηση του νόμου στη Βουλή, ότι δηλαδή αντί η κυβέρνηση να στελεχώσει και να ενισχύσει τις Τεχνικές και λοιπές Υπηρεσίες των ΟΤΑ προωθεί εργαλεία και όργανα, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με ευελιξία άλλοτε θα παίρνουν αρμοδιότητες από τις υπηρεσίες κι άλλοτε θα τις φορτώνουν. Όλα κατά το δοκούν…

Με τον ν. 4674/2020 αναγορεύονται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Α.Ε., που θα ιδρυθούν «ισότιμοι» φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης…, που μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους πολίτες!!!

Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρονται για την «οικονομική αυτοτέλεια» των Αναπτυξιακών Οργανισμών, η δραστηριότητα των οποίων «μπορεί να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα»…, δηλαδή πώληση υπηρεσιών, ΣΔΙΤ, ανταποδοτικότητα κλπ.

Ενώ και στην σχετική εγκύκλιο ομολογεί ότι «το μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ», αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σε εξοπλισμό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ, θέλει να επιταχύνει την υλοποίηση του νόμου, όπου προβλέπεται υποχρεωτική η ύπαρξη Τεχνικής Υπηρεσίας στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με μετακλητό Διευθυντή (και Γενικό Δ/ντή), που θα έχει και το ρόλο της αναθέτουσας αρχής και θα μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα όλα…

Δεν μένει όμως μόνον εκεί ο ν. 4674/2020. Δίνει την δυνατότητα εκτός από τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών, να αναλαμβάνει γενικότερα την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης, αειφόρου ανάπτυξης κλπ. Και βέβαια με την χρήση του επιρρήματος «ιδίως», ο νομοθέτης όπως πάντα απαριθμεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις αρμοδιότητες που μπορούν να πάρουν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί.

Θέλει να φτιάξει «παραμάγαζα» με ημέτερους αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους και με προσωπικό, που δεν θα εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, δίνοντας ταυτόχρονα για πρώτη φορά με νόμο, το δικαίωμα υπογραφής στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου!!!

Θέλει να έχει έναν ευέλικτο μηχανισμό προθύμων, που δεν θα αμφισβητεί ούτε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.

Οι αναθέσεις σε ιδιώτες θα πολλαπλασιαστούν, το ίδιο κι οι νομοθετημένες από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Προγραμματικές Συμβάσεις «μέσω της ανάθεσης υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Ως υπηρεσίες δεκτικές υποστήριξης νοούνται, ιδίως, οι διοικητικές μονάδες / δομές / υπηρεσίες των ΟΤΑ, η οικονομική υπηρεσία, οι υπηρεσίες βεβαίωσης και είσπραξης τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων κ.α.. Η δε Προγραμματική Σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό εξυπηρετεί την ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών (πχ. προσωπικό ή μέσα)»!!!.

Αυτό ονομάζεται «θεσμοθέτηση της συνεργατικής υλοποίησης αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων»!!!!

Με αυτές τις ανώνυμες εταιρείες (Αναπτυξιακούς Οργανισμούς) σαν μεσάζοντες, οι ΟΤΑ θα αναθέτουν αρμοδιότητες, τεχνική υποστήριξη σε ιδιώτες, σε εξωτερικούς συμβούλους την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, θα διοχετεύουν χρήμα όπου και όσο θέλουν…, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και την στοιχειώδη διαφάνεια, που επιβάλλεται.

Στην ρότα των ρυθμίσεων του Καποδίστρια, του Καλλικράτη και του Κλεισθένη, εκσυγχρονίζοντας το αμαρτωλό και σάπιο καθεστώς των Αναπτυξιακών Εταιρειών, η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει με τους ΟΤΑ και τους Αναπτυξιακούς τους Οργανισμούς τις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων, το πέρασμα αρμοδιοτήτων και υποδομών στην αγορά, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Θέλουν να βάλουν τις υπηρεσίες να δουλεύουν πιο ολοκληρωμένα για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Παρά τις τεράστιες καταστροφές που έχουμε κάθε χρόνο σε υποδομές, παρά τις μεγάλες ανάγκες για ολοκληρωμένα και σύγχρονα έργα υποδομών, έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης, έργα που υπηρετούν τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες, παρά την τεράστια υποστελέχωση και την πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων, όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις συνεχίζουν να μην λύνουν αυτά τα προβλήματα, συνεχίζουν να λειτουργούν τις υπηρεσίες ως εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας των επιλογών των μεγαλοεπιχειρηματιών και να αντιμετωπίζουν τις Τεχνικές και άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ ως αποθετήριο ευθυνών, με τις ποινικές και αστικές ευθύνες που φορτώνουν στους υπαλλήλους.

Παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι των Περιφερειών δεν καταθέτουμε «τα όπλα». Συνεχίζουμε τον αγώνα για υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα είναι στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις