Κορονοϊός: ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στους δήμους Ξάνθης και Μύκης, από 19 – 27 Ιούνη 2020

Η ΔΙα/ΓΠ.οικ. 38642/19.6.2020 ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Υγείας, με θέμα “Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων των Δήμου Ξάνθης και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2020 έως και 27.6.2020”

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2020 έως και 27.6.2020, του 6ου δημοτικού σχολείου του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (κωδικός 9370006) και των κάτωθι σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ήτοι του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Εχίνου (κωδικός 9370109), του νηπιαγωγείου Εχίνου (κωδικός 9521541) και του ημερήσιου γυμνασίου Εχίνου (κωδικός 3704010), για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020.