ΦΕΚ 2370Β/2020: Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις τουριστικές επιχειρήσεις

ΚΥΑ 8958/20

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειο νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084):