ΦΕΚ 2338Β/2020: Μετά την Κοινωνιολογία και η Τέχνη (στα ΓΕΛ), στην πυρά από το υπ. Παιδείας, ή…

...στους ιδιώτες της εκπαίδευσης, όπως το μάθημα «επιλογής» Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο, μιας και παραμένει ως προαπαιτούμενο εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλήνιες

Από δεξιά: η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και η υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη

Σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, για το σχολικό έτος 2020-2021, τα μαθήματα που αφορούν στις Τέχνες, δηλαδή τα μαθήματα της μουσικής και των καλλιτεχνικών, συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως συνέβαινε έως σήμερα στο Γυμνάσιο. Μια ώρα τη βδομάδα για το κάθε ένα από αυτά σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Στο Λύκειο, ωστόσο, όντως δε θα διδάσκονται πλέον μαθήματα Τέχνης οι μαθητές. Όπως και η Κοινωνιολογία– τα μαθήματα Τέχνης, εξορίζονται εξίσου από το Λύκειο για το επικείμενο σχολικό έτος με απόφαση της κυβέρνησης.

Στην πρώτη τάξη του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου, καταργείται το μαθήματα «επιλογής» Ευρωπαϊκός Πολιτισμός / Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας).

Ως προς τα μαθήματα Τέχνης και τη Γ’ Λυκείου, στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα εξοβελίζεται το μάθημα «επιλογής» Ελεύθερο – Γραμμικό Σχέδιο, παρά το γεγονός ότι παραμένει ως προαπαιτούμενο εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλήνιες για τους μαθητές που στοχεύουν σε σχετικές σχολές, ωθώντας τους μαθητές στην ιδιωτική εκπαίδευση- αναγκαστικά.


ΦΕΚ 2338Β/15-06-2020: (1) Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́και Γ ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου, (2) Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου