Ωράριο εργαζομένων: Από Τρίτη 16 Ιούνη, υποχρεωτική (ξανά) η καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ

Επανέρχεται από την Τρίτη 16 Ιούνη 2020 η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας, η καταχώρηση των εργοδοτών θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής του.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου της δυνατότητας του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία, που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως και τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούσαν να αναστείλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ τις υποχρεώσεις (τροποποίηση ωραρίου, αναγγελία υπερεργασίας- υπερωρίας) των εργαζομένων τους λόγω της κρίσης του κορονοϊού, όπως αναφέρεται στην σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου.