ΟΜΥΛΕ, Σωματεία λιμενεργατών: Η ΣΣΕ λήγει και ο ΟΛΠ αρνείται να υπογράψει νέα

«Είναι γνωστό ότι οι διοικούντες τον ΟΛΠ Cosco έχουν σαν πρότυπό τους το εργασιακό καθεστώς με τις χαλαρές εργολαβικές - υπεργολαβικές σχέσεις, χωρίς συμβάσεις και υποχρεώσεις, που υπάρχει στην ΣΕΠ-PCT και επιχειρούν σταθερά να μεταφυτεύσουν στον ΟΛΠ, παρά τις ρητές προβλέψεις που η σύμβαση παραχώρησης (Ν.4404/2016) επιβάλλει», καταγγέλλουν

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και τα σωματεία των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά καταγγέλλουν τη διοίκηση του ΟΛΠ, ότι με τη στάση της δεν έχει βοηθήσει στη εξέλιξη του διαλόγου για την κατάρτιση νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) από 1/1/2020.

Αντιθέτως, όπως αναφέρουν, επικαλούμενη το τελευταίο διάστημα, μετά την εμφάνιση του Covid-19, τις συνέπειες της πανδημίας στα οικονομικά της εταιρείας, δεν θέλει να προχωρήσει σε νέα ΣΣΕ. «Όμως ο διάλογος μετά από πρόσκληση της ΟΜΥΛΕ έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2019 κι έπρεπε ήδη να εφαρμόζεται από 1/1/2020. Άλλωστε, μια ΣΣΕ δεν τοποθετείται μόνο σε ένα τρίμηνο, αλλά προκύπτει από προηγούμενα οικονομικά αποτελέσματα, όσο και από τις προσδοκίες για το διάστημα που αναφέρεται, κι όλα αυτά για τον ΟΛΠ, που τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, όπως επίσημα έχουν ανακοινωθεί, είναι εντυπωσιακά, με υπερκέρδη» επισημαίνουν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια.

Όπως εξηγούν, για το 2019 ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού αυξήθηκε έναντι του 2018 κατά 12,3%, τα κέρδη προ φόρων κατά 12,5%, το καθαρό αποτέλεσμα κατά 27%, ενώ το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή κατά 27%. Όπως, μάλιστα, δήλωσε ο διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Captain Fu Chengqiu, «το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας».

Όπως αναφέρουν η ΟΜΥΛΕ και τα σωματεία, στο διάστημα της πανδημίας, τα οικονομικά της εταιρείας δεν είναι δυνατόν να ήταν τραγικά και ίσως σε μερικούς τομείς να ήταν βελτιωμένα, δεδομένου ότι το λιμάνι στους εμπορικούς τομείς λειτουργούσε κανονικά και οι εργαζόμενοι ήταν παρόντες. «Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν ολόκληρο το τίμημα οι εργαζόμενοι και όχι η εταιρεία, που όλα αυτά τα χρόνια αποκόμιζε κερδοφόρα αποτελέσματα; Αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε ιδιαίτερα και να θεωρούμε ότι η εταιρεία και η ιδιοκτησία της Cosco ίσως κάπου αλλού να αποβλέπουν. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι διοικούντες τον ΟΛΠ Cosco έχουν σαν πρότυπό τους το εργασιακό καθεστώς με τις χαλαρές εργολαβικές – υπεργολαβικές σχέσεις, χωρίς συμβάσεις και υποχρεώσεις, που υπάρχει στην ΣΕΠ-PCT και επιχειρούν σταθερά να μεταφυτεύσουν στον ΟΛΠ, παρά τις ρητές προβλέψεις που η σύμβαση παραχώρησης (Ν.4404/2016) επιβάλλει», καταγγέλλουν.

ΟΜΥΛΕ και σωματεία τονίζουν πως η υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ αποτελεί συνταγματική και θεσμική υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ, καθώς «μια εταιρεία του μεγέθους και της επιχειρησιακής θέσης του μεγάλου λιμανιού της χώρας δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς επιχειρησιακή ΣΣΕ».