Δικαστική δικαίωση για καταχρηστικά και παράνομα απολυμένη εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό, με πολλαπλές συμβάσεις

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η συμβασιούχος εργαζόμενη κάλυπτε πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης και της αναγνώρισε σύμβαση αορίστου χρόνου. Επίσης, θεώρησε καταχρηστική την απόλυσή της, μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας, και ανάγκασε τον εργοδότη να την επαναπροσλάβει.

Μια σημαντική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνει εργαζόμενη με πολλαπλές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και προβλέπει την επιστροφή της στην εργασία, θεωρώντας άκυρη την απόλυσή της. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το euroday.gr και η δημοσιογράφος Ρούλα Σαλούρου:

Πρόσφατη δικαστική απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαίωσε εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό, η οποία απασχολούταν με αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου από το 2007. Η εργαζόμενη διεκδίκησε την αναγνώριση των πολλαπλών συμβάσεων, ως μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου και την ακυρότητα της απόλυσής της, η οποία πραγματοποιήθηκε εκδικητικά, μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας.

Η εργαζόμενη απασχολούταν σε παιδικό σταθμό από το 2007 μέχρι και το 2018, με αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας 11 μηνών η κάθε μία. Η απασχόληση του εργαζομένου για ορισμένο χρόνο, στοχεύει στην κάλυψη προσωρινών αναγκών του εργοδότη. Εν προκειμένω, η εργαζόμενη, όπως έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κάλυπτε πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης, γεγονός που δεν δικαιολογεί τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Δικαιώνοντας την εργαζόμενη, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η σχέση εργασίας μεταξύ αυτής και του παιδικού σταθμού, αποτελεί σύμβαση αορίστου χρόνου με ημερομηνία πρόσληψης που ανατρέχει στην αρχική της πρόσληψη το 2007.

Ωστόσο, η εργαζόμενη, το 2017, μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας, αντιμετώπισε εχθρική συμπεριφορά και αρνητικό κλίμα, που στόχο είχε τον εξαναγκασμό της σε παραίτηση. Δεχόταν μάλιστα, συνεχείς μειώσεις του μισθού της. Έπειτα από τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων της, η εργοδότρια εταιρεία απέλυσε την εργαζόμενη μητέρα το 2018.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αναγνώρισε την καταχρηστικότητα της απόλυσης, κρίνοντάς την ως άκυρη, με αναφορά της στην προστασία της μητρότητας και στα δικαίωμα του εργαζομένου να αντιδρά και να προασπίζει τα εργασιακά του δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον Εργατολόγο Γιάννη Καρούζο πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, καθώς τα κρούσματα αυθαιρεσίας εναντίον των εργαζόμενων μητέρων πολλαπλασιάζονται. «Δυστυχώς, η κυρίαρχη προκατάληψη του εργοδότη, είναι η εργαζόμενη μητέρα ή εγκυμονούσα, να αντιμετωπίζεται ως δυσλειτουργικός παράγοντας της επιχείρησης» δηλώνει ο γνωστός δικηγόρος για να συμπληρώσει πως είναι αναγκαία η ενίσχυση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος για τις εγκύους».