Σύλλογος Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ για απόλυση μηχανικού, αξιολόγηση, εργασιακό περιβάλλον κτλ.

Συνάδελφοι… Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας για τα προβλήματα που ανακύπτουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Σχετικά με την απόλυση της Μηχανικού που εργάζεται μέσω εργολάβου ενώ μάλιστα βρισκόταν σε άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας και μάλιστα μετά από 6ετή επιτυχή θητεία, θεωρούμε ότι είναι ανάλγητη και απάνθρωπη. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις γυναίκες που είναι σε άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας και να ανακληθεί ΑΜΕΣΑ η απόλυση της εργαζόμενης από τους αρμοδίους. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα!… Για εμάς η προστασία της μητρότητας είναι αδιαπραγμάτευτη. Πάγια θέση του Συλλόγου Μηχανικών είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
  1. Όσον αφορά στο θέμα της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, ο Σύλλογος θα απευθυνθεί σε δικηγόρο προκειμένου να πάρει μία σαφή γνώμη για το πως πρέπει να κινηθούμε. Καλούμε τους συναδέλφους να περιμένουν σχετική ενημέρωση.
  1. Όσον αφορά στην αξιολόγηση του προσωπικού και το αν αυτοί είναι άριστοι ή πολύ καλοί ή μέτριοι, αυτό πολύ εύκολα απαντάται από το άριστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών που προσφέρει ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ η ΕΥΔΑΠ προς τον Ελληνικό λαόΗ αριστεία της Εταιρείας οφείλεται, όπως είναι αυτονόητο, στην αριστεία του προσωπικού!!! Ειδικά μάλιστα σε περιόδους κρίσης όπως στην πρόσφατη υγειονομική κρίση λόγω κορωνοϊού, αναδείχθηκε ξεκάθαρα η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η ικανότητα και η ετοιμότητα του προσωπικού που λειτούργησε αδιάλειπτα την Εταιρεία και αυτό αποτελεί σίγουρα την πιο αξιόπιστη αξιολόγηση!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΠΟΥ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

  1. Σε σχέση με τις αντιδράσεις για στεγαστικά προβλήματα που δημιουργούνται στο μεταβατικό στάδιο υλοποίησης του προγράμματος της Διοίκησης που αφορά την αναδιάρθρωση και μεταστέγαση Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, καλούμε την Διοίκηση να προβεί άμεσα σε επενδύσεις και σχεδιασμό τέτοιο ώστε να αναβαθμιστεί το εργασιακό περιβάλλον όλων των συναδέλφων. Το ζητούμενο σήμερα δεν πρέπει να είναι η απλή εφαρμογή διατάξεων και κανονισμών, αλλά η προσέγγιση του κάθε εργαζόμενου και των προβλημάτων του ξεχωριστά, καθώς και η παροχή με δικαιοσύνη και ισότιμα των απαραίτητων πόρων, εργαλείων αλλά και του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος σε όλους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ στην καινούργια εποχή με το προσωπικό ευχαριστημένο και παραγωγικό.
  1. Σε σχέση με την δεξαμενή του Αδριάνειου στο Κολωνάκι, είναι απαράδεκτο κάποιοι να κατηγορούν Υπηρεσιακούς Παράγοντες που απλά κάνουν τη δουλειά τους και εφαρμόζουν τους Κανονισμούς και τους Νόμους προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και 25 χρόνια. Η Υγιεινή και η Ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών είναι πολύ σημαντική και οι ευθύνες συγκάλυψης (εάν υπάρχουν) μεγάλες και διαχρονικές.
  1. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι φέτος, συμμορφούμενοι με τους κανόνες της Πολιτείας για προστασία της δημόσιας υγείας, δεν θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Εννοείται ότι παραμένουμε στις επάλξεις για το φλέγον θέμα του Ε.Υ.Σ. και θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις σχετικές εξελίξεις. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ