8.7 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών): Αλαζονεία, εργασιακή εξουθένωση αλλά και… φιέστες και ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες από τη διοίκηση

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλες οι ∆ιοικήσεις του ΕΦΚΑ, από ενάρξεως λειτουργίας του Φορέα µέχρι σήµερα, δείχνουν σταθερά το χειρότερο πρόσωπό τους σε υπηρετούντες και εξυπηρετούµενους.

Υπό καθεστώς περιστολής σηµαντικών εργασιακών δικαιωµάτων, όπως: – ο αποκλεισµός από την κινητικότητα, – η καθυστέρηση αποκατάστασης κλιµακίων µεταταγέντων, – η καθυστέρηση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα σύµφωνα µε το Π∆ 69/2016, – η µη καταβολή των δεδουλευµένων κλιµακίων 2019 (την ίδια ώρα που συστήνονται του 2020, µε στοχοθεσία που σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει καν αντικείµενο εφαρµογής), αλλά και απειλών αντικατάστασης «µε πολλούς που περιµένουν στη σειρά» για όσους «αποτύχουν» να ανταποκριθούν στους εκτός πραγµατικότητας στόχους και χρόνους που ζητούνται από τη ∆ιοίκηση του Φορέα (µε υποχρέωση καταγραφής ηµερήσιας αναφοράς απόδοσης!), οι εργαζόµενοι έχουµε µετατραπεί σε άλογα κούρσας στην προσπάθεια να ανταποκριθούµε σε µια ενοποίηση που δεν στηρίζεται ουσιαστικά ούτε από τους διοικούντες, αφού καµιά ∆ιοίκηση, ποτέ µέχρι τώρα, δεν έσκυψε µε ειλικρινές ενδιαφέρον πάνω στα πραγµατικά προβλήµατα του Φορέα και των εργαζοµένων του.

Η ∆ιοίκηση του e-ΕΦΚΑ επιλέγει µε αδιαλλαξία τη µη οµαλή µετάβαση, όχι στην ουσιαστική ενοποίηση, αλλά στην επιφανειακή συγκόλληση των πρώην Ταµείων, επιβαρύνοντας τον Φορέα και τους εργαζόµενους υπηρεσιακά και εργασιακά. Η εισαγωγή στην πολυδιαφηµισµένη «ψηφιακή εποχή», η συγχώνευση των δοµών, οι µεταφορές αρµοδιοτήτων και οι µετακινήσεις / τοποθετήσεις (ή µη) των εργαζοµένων δίχως προγραµµατισµό αλλά κυρίως µε κριτήρια ικανοποίησης «ηµετέρων της ∆ιοίκησης», έχουν ως αποτέλεσµα να χάνεται ο βασικός στόχος: η υποστήριξη του εργαζόµενου και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον συναλλασσόµενο πολίτη.

Εισηγήσεις συντάσσονται και αποφάσεις λαµβάνονται «άρον άρον». Μετακινήσεις «εν µια νυκτί», µετακοµίσεις και µεταφορές υπηρεσιακών αρχείων, εγγράφων και φακέλων µεταξύ των δοµών ακόµα και µε ιδιωτικής χρήσης µέσα και προσωπική µέριµνα και δαπάνη των εργαζοµένων. Προχειρότητα και στην αναδιανοµή αρµοδιοτήτων µε ολιγοήµερη έως ανύπαρκτη εκπαίδευση αλλά υψηλές απαιτήσεις για αντικείµενα που χρίζουν µακρόχρονης εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγµή, οι πολύµηνες καθυστερήσεις είναι µία πραγµατικότητα που διαιωνίζεται λόγω των αποδυναµωµένων από προσωπικό δοµών, των συσσωρευόµενων εκκρεµοτήτων, της έλλειψης διευκρινιστικών εγκυκλίων & οδηγιών και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδοµής.

Η απάντηση της ∆ιοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας για την εύρυθµη λειτουργία του Φορέα είναι τα… καλογραµµένα ∆ελτία Τύπου, οι φιέστες, η απουσία ανθρωποκεντρικής και ουσιαστικής διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους και η ανάθεση εργασιών και αρµοδιοτήτων σε ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ή η αποτελεσµατικότητα, αλλά µε σταθερό στόχο την απαξίωση της προσφοράς των υπηρετούντων στον Φορέα και της ∆ηµόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπροσθέτως, και ενώ οι εργαζόµενοι µετατρεπόµαστε καθηµερινά σε «σάκο του µποξ» για το δικαίως αγανακτισµένο συναλλασσόµενο κοινό, οι ρουσφετολογικές πιέσεις που µας ασκούνται δεν έχουν σταµατηµό.

Από ιδρύσεως του Φορέα, επί τριάµισι χρόνια, λιγότεροι από 180 εναποµείναντες εργαζόµενοι στις δοµές του τ.ΟΓΑ, στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης, συνεχίζουµε να εξυπηρετούµε περί τους 2.000.000 ασφαλισµένους και συνταξιούχους του δεύτερου σε αριθµό εξυπηρετουµένων ασφαλιστικού Οργανισµού µετά το τ.ΙΚΑ, που στηρίζει από το 1961 τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας, µε τον ίδιο σχεδόν όγκο αρµοδιοτήτων και αντικειµένων, που µέχρι 31/12/2016 εξυπηρετούνταν από περισσότερους από 400 συναδέλφους αλλά και τους πάνω από 3.000 Ανταποκριτές.

Σήµερα οι συνάδελφοί µας καλούνται να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν τη µεγάλη ευθύνη της υλοποίησης της «εκπαίδευσης» των συναδέλφων των άλλων Ταµείων και τη συνεχιζόµενη υποστήριξή τους, ασκώντας παράλληλα τα ήδη βεβαρηµένα καθήκοντά τους… την ίδια στιγµή που «το µπάχαλο» του τ. ΟΓΑ χαρακτηρισµός που ευρέως διακινείται εντός και εκτός του Φορέα- είναι το µοναδικό «µπάχαλο» µε µηχανογραφηµένη την ασφαλιστική εικόνα όλων όσοι υπάγονται στην ασφάλισή του από το έτος 1988 κι εντεύθεν. Ακριβώς γι’ αυτό, άλλωστε, επιλέχθηκε για να περισώσει το επικοινωνιακό φληνάφηµα της ψηφιακής σύνταξης.

Η απαξίωση και η λασπολογία που έχουµε δεχτεί και συνεχίζουµε να δεχόµαστε δεν θα µας κάµψουν και θα συνεχίσουµε να ορθώνουµε το ανάστηµά µας διατυπώνοντας ενοχλητικά µεν, αλλά καίρια ερωτήµατα για την προκλητική απογύµνωση των δοµών και την απαξίωση της προσφοράς µας και να υπενθυµίζουµε τη χρονίζουσα αδιαφορία και ανεπάρκεια όλων των ∆ιοικήσεων, και της σηµερινής, για την επίλυση προβληµάτων, δυσλειτουργιών και ελλείψεων του e-ΕΦΚΑ που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά (εκκρεµότητα τακτοποίησης της ασφάλισης των εργατών γης, ψευδής εικόνα οφειλών υποψηφίων συνταξιούχων & προβληµατική εκκαθάριση αυτών, µη απόδοση των εξόδων κηδείας, δυσλειτουργίες Η∆ΙΚΑ, αδυναµία έκδοσης τροποποιητικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και πλείστα άλλα).

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

  • Την αυθαιρεσία της ∆ιοίκησης του Φορέα και την απαξίωση στους συναδέλφους που υπηρετούν σε αυτόν, µε τις εν µια νυκτί -και χωρίς καµία προηγούµενη ενηµέρωση- µετακινήσεις/τοποθετήσεις, που βλάπτουν και υποβιβάζουν ή αποδυναµώνουν δοµές όπου υπάρχει διαπιστωµένη ανάγκη και ρίχνουν νερό στον µύλο της ανασφάλειας και του φόβου.

  • Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα συγχωνεύσεων, προσχηµατικών υπερταχύρρυθµων και ελλιπών εκπαιδεύσεων, µετακοµίσεων και συντάξεων «της µιας ηµέρας», που δεν µπορούν να κρύψουν την αδυναµία της ∆ιοίκησης για µια πραγµατικά ορθή, αποτελεσµατική και σωστά συντονισµένη αναδιαµόρφωση του Ενιαίου Φορέα.

  • Την επί µακρόν επιβολή καθεστώτος µειωµένων εργασιακών δικαιωµάτων, που συντηρεί το γνωστό «πελατειακό σύστηµα».

  • Τον ρόλο που έχει αναλάβει η ∆ιοίκηση του Φορέα, αυτόν του «διαίρει και βασίλευε», διά του επιλεκτικού διαλόγου µε συγκεκριµένους συνδικαλιστικούς χώρους, πάντα πλήρως εναρµονισµένη µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, την ίδια στιγµή που παραπέµπει στις «ελληνικές καλένδες» τα αιτήµατα συνάντησης του ΠΣΕ ΟΓΑ.

  • Την αδιαφορία της ∆ιοίκησης, που αµελεί επιµελώς και επικίνδυνα τις επίσηµες και υποχρεωτικές για όλους κατευθύνσεις διασφάλισης της δηµόσιας υγείας αλλά και την ίδια την πραγµατικότητα που βιώνουν καθηµερινά οι εργαζόµενοι στις δοµές του Φορέα (έλλειψη υγιεινής και καθαριότητας, ψύξης/θέρµανσης, φύλαξης δοµών, εκσυγχρονισµένου µηχανογραφικού εξοπλισµού, απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής και διαλειτουργικότητας εφαρµογών).

Όλοι οι εργαζόµενοι στον e-ΕΦΚΑ είµαστε αυτοί που διασφαλίζουµε την απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα, υπό αντίξοες συνθήκες, από το 2017 µέχρι σήµερα. ∆ικαιούµαστε και απαιτούµε να αναγνωριστεί το δυσανάλογο µε τις δυνάµεις µας έργο που έχουµε προσφέρει, ζητάµε δίκαιη και αξιοκρατική αξιοποίηση ΟΛΩΝ.

Συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε ενωµένοι και ανυποχώρητοι για τα δικαιώµατα και την εργασιακή αξιοπρέπειά µας – δεν θα παίξουµε τον ρόλο σιωπηλών εφαρµοστών προαποφασισµένων «φωτισµένων» επιλογών.

Παρόμοια Άρθρα