Σύμφωνα με την ΚΥΑ, «Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», τα υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Εσωτερικών αποφασίζουν:

Άρθρο Μόνο

Α. Την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως 12/06/2020 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από 28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Β. Η παρούσα να διαβιβαστεί στις Σχολικές Επιτροπές των μονάδων Πρωτοβάθμιας.

ΦΕΚ 2027Β/2020