Τροπολογία: Ανοικτά τις Κυριακές τα Smart Park και McArthur Glenn, στα Σπάτα

Μια ακόμα αντεργατική διάταξη της κυβέρνησης που στρέφεται κατά της Κυριακής αργίας, των εργαζομένων και των οικογενειών τους εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία, με τίτλο «α. Επιχορήγηση φορέων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, β. θέματα συμβάσεων ΟΑΣΑ, γ. κατάργηση της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, δ. ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές, και ε. Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»», δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατά την περίοδο από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου, για το Smart Park και το McArthur Glenn στα Σπάτα.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία:

Τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 1 Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και προστίθεται στις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατά την περίοδο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου, η περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο Γιαλού-Άγιος Δημήτριος-Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/24.3.2005 (Δ΄319) «Έγκριση Πολεοδομικής µελέτης ένταξης Επιχειρηµατικού Πάρκου Γιαλού- Αγ. Δημήτριος- Πύργος στο Δ. Σπάτων του Ν. Αττικής».

Ειδικότερα, η σαφώς προσδιορισµένη περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού – Άγιος Δηµήτριος – Πύργος στο Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής συγκεντρώνει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά καθώς παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση και η οικονομικοκοινωνική ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθµό από τον κλάδο του τουρισμού κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου- Οκτωβρίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, η κατ’ εξαίρεση προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές αφορά συγκεκριμένη περίοδο του έτους, που εκτείνεται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο οπότε παρατηρείται η υψηλότερη τουριστική κίνηση σε όρους αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό και τουριστική κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους και εντεύθεν υποστηρίζεται ο νευραλγικός τομέας του Τουρισμού, η τόνωση και ενίσχυση του οποίου ως βασικού τοµέα της εθνικής οικονοµίας αποτελεί πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε επικυρωθεί νωρίτερα με Υπουργική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία τροποποιούνταν προηγούμενη υπουργική απόφαση του 2017, που απέκλειε από τη δυνατότητα κυριακάτικης λειτουργίας τους εν λόγω εμπορικούς χώρους.