ΣΥΠΑ: Να συμπληρωθούν οι αποφάσεις για την αναδρομική ισχύ της εργασίας οδηγών για νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

Επιστολή προς τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, απέστειλε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας «να συμπληρωθούν οι σχετικές Αποφάσεις Περιφερειάρχη ως προς την αναδρομική ισχύ τους για την εργασία των οδηγών κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες». Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην επιστολή:

Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας και της σχετικής αναφοράς των συναδέλφων οδηγών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν οι σχετικές Αποφάσεις σας ως προς την αναδρομική ισχύ τους για την εργασία των οδηγών κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Όπως προκύπτει από την αναφορά των συναδέλφων και τα συνημμένα έγγραφά τους οι οδηγοί αυτοί προσφέρουν υπηρεσία και αξιοποιούνται για την μεταφορά των συναδέλφων των Δ/νσεων Υγειονομικού Ελέγχου, Υγείας, Αγροτικής & Κτηνιατρικής Ανάπτυξης, δηλαδή για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων, που εμπίπτουν στην ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 122 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α’ 50) για την αναδρομικότητα ισχύος των Αποφάσεων (από την έναρξη του εξαμήνου του 2020).

Επομένως είναι αυτονόητο ότι οι συνάδελφοι αυτοί και όποιοι τυχόν άλλοι πρέπει να περιλαμβάνονται και στις προβλέψεις της αναδρομικότητας στις σχετικές Αποφάσεις σας.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε να προχωρήσετε στις σχετικές συμπληρώσεις-διορθώσεις των Αποφάσεών σας.