Αγωνιστική Κίνηση στην Τράπεζα Πειραιώς: Σχετικά με την Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2020

Όπως είναι γνωστό, η ισχύουσα Επιχειρησιακή ΣΣΕ, έληξε στις 31.7.2019 και μετέπειτα, παρατάθηκε, με συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του αντιπροσωπευτικού συλλόγου ως τις 31.1.2020. Από το site του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς (ΣΕΤΠ), πληροφορηθήκαμε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο έναρξης διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ με την Τράπεζα. Για να δείτε το πλαίσιο διεκδίκησης του ΣΕΤΠ πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΤΠ, η πρότασή του είναι προσανατολισμένη «στην προστασία της απασχόλησης» και «των συλλογικών συμφωνιών», όμως, οι 25 απολύσεις συναδέλφων μας από τα RBU έδειξαν πως εννοούν την προστασία της απασχόλησης και η αθέτηση της συμφωνίας ΟΤΟΕ-ΣΕΤΠ-Τράπεζας, από την πλευρά της Τράπεζας ως προς την εθελοντική μετάβαση στην Intrum, έδειξε πως εννοούν τις συλλογικές συμφωνίες. Μεταξύ άλλων η πρόταση του ΣΕΤΠ περιλαμβάνει και τη θεσμοθέτηση όρων για τη μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική !!!

Ο ΣΕΤΠ, δεδομένου ότι όλα τα υπόλοιπα σωματεία έχουν δημοσιοποιήσει τις θέσεις τους για τη ΣΣΕ, ανακοίνωσε αυτήν την φορά από νωρίς το διεκδικητικό πλαίσιο με το οποίο πηγαίνει στη διαπραγμάτευση με την Τράπεζα.

Όμως τόσο ο ΣΕΤΠ, ως αντιπροσωπευτικό σωματείο, όσο και η Τράπεζα, εξακολουθούν να μην καλούν σε διαβούλευση όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, ως έχουν υποχρέωση με βάση το άρθρο 4 του νόμου 1876/1990 που λέει ότι «Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης, κλάδου ή επαγγέλματος δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις που τους αφορούν. Εφ` όσον συνυπογράφουν την συλλογική σύμβαση εργασίας, δεσμεύονται από αυτήν.» έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις και παράλληλα να συμβάλλουν όλοι στη διαπραγμάτευση, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο. Αντιθέτως, ο ΣΕΤΠ ισχυρίζεται ότι είναι σωματείο «όλων των εργαζομένων», ενώ εκπροσωπεί λιγότερο από το 1/3 των εργαζομένων, αγνοώντας τη βούληση όσων συναδέλφων επέλεξαν άλλα σωματεία για την εκπροσώπησή τους.

Μάλιστα σε αυτήν την κατεύθυνση στρέφεται και η ΟΤΟΕ παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες όλων υπολοίπων σωματείων για συντονισμό αποδυναμώνοντας το εργατικό κίνημα.

Συνάδελφοι,

Ένα, σχεδόν, χρόνο μετά την απόσχιση των RBU, και τη βίαιη μετακίνηση της πλειονότητας των εργαζομένων είτε στην Intrum, είτε εκτός εργασίας με την εθελουσία, είτε στις εσχατιές της Ελλάδας, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, υπάρχει, όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας. Η κρίση λόγω κορονωϊού είναι προ των πυλών! Σε αυτό το στάδιο, δεν χωρούν κοκορομαχίες μεταξύ σωματείων για το ποιος εκπροσωπεί πιο πολλούς εργαζομένους. Είναι άμεση η ανάγκη, οι συνδικαλιστές όλων των σωματείων να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν και να ομονοήσουν για την προστασία της εργασίας και μακροπρόθεσμα για την ανάγκη ενοποίησης όλων των συλλόγων.

Κατά τη δική μας άποψη, το πλαίσιο διεκδίκησης της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, πρέπει να περιλαμβάνει:

Προστασία της σταθερής και θεσμοθετημένης απασχόλησης για το επόμενο διάστημα, με την ουσιαστική δέσμευση της Τράπεζας προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιστροφή όλων των εργαζομένων του πρώην RBU, στον τόπο κατοικίας τους.

– Ένταξη του προσωπικού στον κανονισμό εργασίας και πλήρη εφαρμογή του (αλήθεια, τι ακριβώς έχει γίνει με τη δικαστική διεκδίκηση από τον ΣΕΤΑΠ αυτού του θέματος; Αληθεύει ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων ήταν απορριπτικές; Με ποιο σκεπτικό άραγε;).

– Ένταξη όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα Εφάπαξ της τράπεζας (Αλήθεια τι έγινε με εκείνο το Επαγγελματικό Ταμείο που θα έφτιαχνε η Τράπεζα σε αντικατάσταση του προγράμματος Εφάπαξ που κατήργησε, με την αρωγή του ΣΕΤΠ;).

Η τηλεργασία ή εργασία από το σπίτι να μην γίνεται εις βάρος του ελεύθερου χρόνου του εργαζομένου και να παρέχεται από την Τράπεζα η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

– Ένταξη όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα αρωγής τέκνων.

– Αφαίρεση του όρου «οικειοθελής παροχή ελευθέρως ανακλητή» από τη μισθοδοσία και πλήρη περιγραφή του μισθού με τα επιδόματα βαθμού, θέσης, κλπ που προβλέπει ο Κανονισμός Εργασίας και σε κάθε περίπτωση να μην συμψηφίζεται με τα κάθε είδους επιδόματα (πχ αναπηρικό, βρεφονηπιακό κλπ).

Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη έτσι όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Εργασίας.

Κανονισμός Αξιολόγησης χωρίς Ατομική Στοχοθεσία .

– Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις μεταθέσεις.

– Πληρωμή οδοιπορικών σε όλους τους εργαζόμενους (είτε κατοικούν στην Αθήνα, είτε κατοικούν στην επαρχία) χωρίς τους διαχωρισμούς που γίνονται σήμερα ανάλογα με την τράπεζα προέλευσης

Αύξηση στο Επίδομα teller.

Αύξηση στην Παιδική μέριμνα.

Αύξηση στο Επίδομα Βρεφονηπιακής φύλαξης και να δίνεται ανεξάρτητα αν εργάζονται και οι δύο γονείς.

Κατασκηνωτικό επίδομα που προβλέπει η ΣΣΕ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών του έτους 1993 σε summer camp χωρίς διανυκτέρευση. Κατά τα λοιπά το επίδομα να καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κλαδικές ΣΣΕ.