Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Σκυλακάκη: Νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους

Κύριε Υφυπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ είχε απευθυνθεί σε εσάς, με επιστολή της (αρ. Πρωτ. 40/21-01-2020), ζητώντας να προχωρήσετε σε ρύθμιση, με την οποία να ακυρώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, που επιβλήθηκαν άδικα σε εκατοντάδες συνταξιούχους.

Στις 17-02-2020, συναντηθήκατε με εκπροσώπους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και της ΠΕΣΕΚ και δεσμευθήκατε ότι η Κυβέρνηση θα ψηφίσει, ως το τέλος Φεβρουαρίου, νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην αδικηθούν οι συνταξιούχοι, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις (Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ, αρ. Πρωτ. 64/19-02-2020).

Στη συνέχεια, ψηφίστηκε ο Ν.4670/2020, ο οποίος στο άρθρο 104 προβλέπει ότι: «Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η-12-2019 και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29η-05-2020».

Κύριε Υφυπουργέ,

Επειδή βρισκόμαστε, ήδη, μόλις ένα μήνα πριν από την 29η-05-2020, ζητάμε να προωθήσετε για ψήφιση, όπως έχετε δεσμευθεί, τη σχετική ρύθμιση με την οποία θα ακυρώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν στους εκατοντάδες συνταξιούχους συναδέλφους μας.