10.3 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Οργανωμένο σχέδιο «άλωσης» του Δημοσίου από στρατιά μετακλητών καταγγέλλουν οι Σύλλογοι του υπ. Μετανάστευσης

Πρόσφατα

Πέντε χρόνια από τη σύσταση χαρτοφυλακίου Μετανάστευσης και τέσσερα χρόνια από την σύσταση του Υπουργείου βρισκόμαστε πάλι στο σημείο «μηδέν», μετά από μια διαδικασία σύστασης (2016) –κατάργησης (Ιούλιος 2019) και επανασύστασης (Ιανουάριος 2020) με αποτέλεσμα να παραμένουμε με ένα Οργανισμό του Υπουργείου από το 2017 (Π.Δ 122/2017).

Αντί να προτεραιοποιείται η σύνταξη ενός νέου Οργανισμού, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μια συστηματική προσπάθεια παραβίασης του συντάγματος με εισαγωγή διάσπαρτων διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα, οι οποίες αποτελούν μη επιτρεπτές εξαιρέσεις από το άρθρο 103 και μπορούν να μείνουν ως «μνημεία» κακής νομοθέτησης.

Μετά την ψήφιση του ν. 4670/2020 και την τοποθέτηση ενός μετακλητού υπαλλήλου στη θέση του Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και την σύσταση οκτώ (8) θέσεων μετακλητών ως υπαλλήλων (εκ των οποίων η μία (1) ΠΕ Γεωλόγων και οι υπόλοιπες ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών), της εν λόγω Υπηρεσίας, η αντισυνταγματική παρέκκλιση συνεχίζεται, αφού στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις», υφίσταται επιπλέον πρόβλεψη (ΆΡΘΡΑ 52 ΚΑΙ 54) για σύσταση τριών θέσεων (3) μετακλητών υπαλλήλων ΠΕ Νομικών και δυνατότητα τοποθέτησης μετακλητού ως Προϊσταμένου, στην υπό σύσταση Νομική Υπηρεσία ενώ και στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων συνιστώνται επίσης δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ΠΕ Νομικών.

Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα οργανωμένο σχέδιο «άλωσης» του Δημοσίου από στρατιά μετακλητών σε ένα πολύπαθο Υπουργείο που προσπαθεί να βρει το «βηματισμό» του από την σύσταση του και το οποίο διαθέτει ικανά στελέχη, με εμπειρία και βαθιά γνώση των θεμάτων του Υπουργείου που έχουν εισέλθει στο Δημόσιο βάσει αξιοκρατικών διαδικασιών και το υπηρετούν μέσα σε δύσκολες καταστάσεις εδώ και χρόνια και τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει τα «διαπιστευτήρια» τους στη δημόσια διοίκηση και στην κοινωνία. Συνεπώς, δεν προκύπτει από πουθενά η ανάγκη πρόσληψης μετακλητών, χωρίς προϋποθέσεις και διαδικασίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα το ελληνικό δημόσιο και κατ’ επέκταση τους Έλληνες πολίτες με τα αυξημένα κόστη μισθών.(επισυνάπτεται η Ειδική Έκθεση)

Η στελέχωση αυτών των υπηρεσιών με μετακλητούς γίνεται εντελώς αποσπασματικά χωρίς να βασίζεται σε διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες που να συνάδουν και με την έννοια του επιτελικού κράτους και αντίθετα με τις προβλέψεις της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, προφανώς για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία στις προσλήψεις.

Η εργασία των μετακλητών στο δημόσιο είναι συγκεκριμένης φύσεως και δεν μπορεί να συμπλέκεται με τα συνήθη δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών προς τη Διοίκηση ή για τη θέσπιση πράξεων που αφορούν αποκλειστικώς τη διοικητική οργάνωση. Τα καθήκοντα αυτά, λόγω της άμεσης σχέσεώς τους με τις συνταγματικές αρχές της διοικητικής αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας, πρέπει να ασκούνται αποκλειστικώς από τους υπαλλήλους του Δημοσίου που έχουν επιλεγεί βάσει των αρχών του κράτους δικαίου, της ισότητας και της εκτιμήσεως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να στελεχώνονται με μόνιμους δημόσιους υπάλληλους και όχι μετακλητούς καθώς συστήνονται με συγκεκριμένη αρμοδιότητα και αποστολή που έχει δημόσιο και μόνιμο χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος! Δεν φτιάχνουμε υπηρεσίες για να διορίζουμε κόσμο, αλλά γιατί υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα και σκοπιμότητα!

Απαιτούμε πλήρη εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και των Συνταγματικών επιταγών και απόσυρση της διάταξης κατά το μέρος που αφορά στους μετακλητούς και σύνταξη νέου Οργανισμού του Υπουργείου αντί διάσπαρτων διατάξεων με αντισυνταγματικά στοιχεία.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις