ΥΠΕΣ: Με εγκύκλιο, καταστρατηγεί δικαιώματα. Καμία άδεια διακοπών Πάσχα στο προσωπικό των παιδικών, λέει

ΑΔΑ: Ω3ΘΛ46ΜΤΛ6-Μ6Δ

Με την Αριθ. Πρωτ.: 23667/15 Απριλίου 2020 εγκύκλιό του και τίτλο «Απασχόληση Προσωπικού Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά την περίοδο του Πάσχα – Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΑΔΑ: Ω3ΘΛ46ΜΤΛ6-Μ6Δ), ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεκαθαρίζει, για την ακρίβεια ισοπεδώνει το δικαίωμα των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να πάρουν άδεια, όπως δικαιούνται, την περίοδο του Πάσχα, περίοδο στην οποία δε λειτουργούν οι συγκεκριμένες δομές. Και καταστρατηγεί το δικαίωμα των εργαζομένων στην άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο, επικαλούμενο την πανδημία και τις κοινωνικές ανάγκες, προκειμένου να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης και του ιδίου του υπουργού, όσον αφορά στην αποσάθρωση των δημοτικών υπηρεσιών από προσωπικό και μέσα.

Αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Κατά τις κρίσιμες αυτές στιγμές που διανύουμε η λειτουργία όλων των υπηρεσιών εκφεύγει της «κανονικότητας» και έχει προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της πραγματικότητας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο, λοιπόν, ισχύει και για τους κανόνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών των ΟΤΑ, αλλά και της απασχόλησης του προσωπικού τους – που κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ευνόητο ότι υπαγορεύονται από τα κατεπείγοντα νομοθετήματα (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και λοιπές κανονιστικές πράξεις) της τρέχουσας περιόδου – και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα των διατάξεων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας αυτών.

Ως εκ τούτου, στο προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ – το οποίο άλλωστε καθ’ όλο το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες δεν διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω Πάσχα – δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 16 και παρ. 3 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/2017) περί διακοπών εργασίας από την Μ. Πέμπτη ως την Κυριακή του Θωμά.

Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι οι υπάλληλοι των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις υπηρεσίες/δομές των ΟΤΑ βάσει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Αυτό κρίνεται επιβεβλημένο εξάλλου για επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, και ειδικότερα προκειμένου να επιτευχθεί η σκοπιμότητα των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων της από 11-3-2020 ΠΝΠ, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση νευραλγικών υπηρεσιών των ΟΤΑ που καλούνται – στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης που έχει προκύψει – να καλύψουν την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των πληττόμενων πολιτών.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, με την ανακοίνωσή του «Αντιστεκόμαστε. Δε δεχόμαστε καμία ανατροπή στα δικαιώματά μας», έχει υπογραμμίζει πως «ότι στους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών πρέπει να χορηγηθεί άδεια απουσίας από την εργασία τους κανονικά για τις μέρες του Πάσχα, δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη (16/4) έως την Κυριακή του Θωμά (26/4). Εξάλλου, οι εργασίες που ανατέθηκαν στους εργαζόμενους αυτούς καλύπτονται από το άλλο προσωπικό των Δήμων και ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων από και προς την εργασία τους, συνάδει με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για τον περιορισμό μετάδοσης του κοροναϊού, και συνεπώς δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατά το δοκούν».

Έχει απευθυνθεί, δε, προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ, σε περίπτωση που καταργηθεί το δικαίωμα στην άδεια των εργαζομένων στους παιδικούς, «να καλέσει όλους τους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών να απέχουν από την εργασία τους αυτές τις μέρες, γιατί ούτε σε πολεμική κατάσταση βρισκόμαστε, ούτε τα δικαιώματα καταργούνται με ερμηνείες υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΣ και της ΚΕΔΕ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανεχτούμε κάτι τέτοιο, που αποτελεί μύχιο πόθο των Δημάρχων».


Η ΑΔΑ: Ω3ΘΛ46ΜΤΛ6-Μ6Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ