Σύλλογος ΨΝΑ: Σχέδια επί χάρτου τα μέτρα για τον κοροναϊό που προτείνει το υπουργείο

Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ προς το γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κοροναϊό στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης»

psna-psixiatrio

Σχετικά με το υπαρ. 19678/ 19-03-2020 έγγραφό σας, που κοινοποιήθηκε στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες και οικοτροφεία ) του ΨΝΑ σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  • Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Ψ.Ν.Α. δεν είναι αυτόνομες αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένες και εξαρτώμενες (διοικητικά και οικονομικά) από το Ψ.Ν.Α .

  • Σχετικά με την παράγραφο Β.8 «…….. Προετοιμασία και διαμόρφωση ειδικού χώρου νοσηλείας…. σε νοσοκομείο .» του συγκεκριμένου εγγράφου, σας γνωστοποιούμε ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός ( συμπυκνωτής οξυγόνου, ειδικές στολές για νοσηλεία νοσούντων από κοροναϊό κλπ ) στις δομές του Ψ.Ν.Α. Υπογραμμίζεται ότι, σε όλες τις Μ.Ψ.Α. του Ψ.Ν.Α έχει δοθεί ελάχιστος αριθμός απλών μασκών και ο υπάρχον εξοπλισμός είναι ακατάλληλος για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα την παρ. Β.9, σας ενημερώνουμε ότι είναι δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις , λόγω έλλειψης χώρων και υποδομών (πχ ξεχωριστό WC στον χώρο απομόνωσης για τους ασθενείς), να δημιουργηθεί και ειδικός χώρος καραντίνας και ειδικός χώρος νοσηλείας στις Μ. Ψ.Α.

  • Σχετικά με την παράγραφο Β.11 « Σε περίπτωση…… για λήψη οδηγιών.» , σας επισημαίνουμε ότι ο γιατρός της Μ.Ψ.Α είναι Ψυχίατρος και η παρουσία του στην Μ.Ψ.Α είναι part time καθώς εργάζεται παράλληλα σε ΨΤΕ, εξωτερικά ιατρεία, εφημερεύει και ενδέχεται παράλληλα να είναι υπεύθυνος και σε άλλες δομές του ΨΝΑ. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο να παρευρίσκεται και να αξιολογεί την κατάσταση του εκάστοτε περιστατικού.

  • Σχετικά με την παράγραφο Β. 13 «Επιβάλλεται σε καθεστώς κατ οίκον……. στην αντικατάστασή του.», σας ενημερώνουμε ότι οι Μ.Ψ.Α του Ψ.Ν.Α., λειτουργούν κατά μέσο όρο με 6-7 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον δύο βάρδιες (κατά την εναλλαγή τους και έως ότου χαρακτηριστεί το ύποπτο κρούσμα) δύναται να έρθουν σε επαφή με αυτό. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική ανάγκη, η δημιουργία από τη Διοίκηση του φορέα σχεδίου δράσης αντικατάστασης του προσωπικού που θα τεθεί σε καραντίνα.

  • Σχετικά με την παράγραφο Β.14 «Εξασφάλιση κλινών στα νοσοκομεία αναφοράς …… σε νοσοκομείο.», σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να γίνει μεμονωμένα και από κάθε ΜΨΑ (ξενώνα και οικοτροφείο) του ΨΝΑ καθώς οι δομές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ψ.Ν.Α.. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ψ.Ν Α. οφείλει να εξασφαλίσει τις σχετικές κλίνες σε Νοσοκομεία Αναφοράς, γεγονός το οποίο πρέπει να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Ψ.Ν.Α..

Εν κατακλείδι, τα μέτρα που προτείνει το συγκεκριμένο έγγραφο, στις παραγράφους και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν , δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν από τις Μ.Ψ.Α. του Ψ.Ν.Α.

Προτείνεται, αφού ληφθεί υπόψη, η υφιστάμενη κατάσταση όπως περιγράφεται παραπάνω, να αποσταλούν εκ νέου οδηγίες για τις Μ.Ψ.Α. του Ψ.Ν.Α. Επιπρόσθετα, η προμήθεια και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού είναι κομβικής σημασίας για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, καθώς και η στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.