ΦΕΚ 1076Β/2020: Και 40 εκατ. ευρώ για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών και χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας αποφασίζουν:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων λόγω αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών ΜΕΘ και ξενοδοχείων και ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00€), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α ́ 42).

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί, κατ ́εκτίμηση, καθώς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της διασποράς της νόσου, ως ακολούθως:

  • Ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) για την αναγκαστική διάθεση κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών και κλινών ΜΕΘ.
  • Ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€) για την αναγκαστική διάθεση ξενοδοχείων και ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης.

ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ 1076Β/2020


Υπενθυμίζεται πως ήδη η κυβέρνηση εξακολουθεί και απαξιώνει το ΕΣΥ, παρά τα αντιθέτου λεγόμενά της, κι έχει διαθέσει στους κλινικάρχες, μέσω ΕΟΠΥΥ, το ποσό των 30 εκατ. ευρώ για διαγνωστικά τεστ για τον κοροναϊό, τη στιγμή που το δημόσιο σύστημα υγείας μόλις και μετά βίας στέκεται όρθιο, κι αυτό χάριν των λειτουργών του υγειονομικών.

Σχετική ανάρτηση | Στους ιδιώτες της υγείας, 30 εκατ. ευρώ για τεστ κοροναϊού. Και όχι μόνον τόσα…