8.9 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών): Η αναβλητικότητα -έως και αβελτηρία- των διοικήσεων μας αφήνει έκθετους στον κοροναϊό

Ανακοίνωση – καταγγελία του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών)

Πρόσφατα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι… Με τη χώρα να έχει µπει σε τροχιά εκθετικής αύξησης των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορονοϊού SARS-CoV-2, έχουµε ήδη υπερβεί το όριο του εφησυχασµού και της προσπάθειας αντιµετώπισης της κατάστασης µε ηµίµετρα.

Ο Σύλλογός µας είχε ζητήσει εγκαίρως την άµεση αναστολή της προσέλευσης των πολιτών προς εξυπηρέτηση σε όλες τις δοµές του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και σε όλες τις υπόλοιπες δοµές των δύο Οργανισµών, ως το µοναδικό µέτρο που µπορούσε να συµβάλει αποτελεσµατικά στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εξάπλωσης της πανδηµίας µεταξύ των εργαζοµένων και του εξυπηρετούµενου κοινού, έχοντας επισηµάνει τον εξαιρετικά µεγάλο αριθµό πολιτών που καθηµερινά προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, πολλοί εκ των οποίων ανήκουν εξ ορισµού σε ευπαθείς οµάδες (ηλικιωµένοι, άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα υγείας κ.λπ.), ενώ και αρκετοί εκ των συναδέλφων µας επίσης ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, εργαζόµενοι καθηµερινά σε χώρους µε συγκέντρωση πλήθους ατόµων δυσανάλογη του µεγέθους τους. Είχε, επίσης εγκαίρως, επισηµάνει την ανάγκη να υπάρξει προετοιµασία ακόµη και για προληπτικό κλείσιµο όλων των υπηρεσιακών δοµών, αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης.

Η αναβλητικότητα -έως και αβελτηρία- των δύο διοικήσεων, που αντανακλά τη βούληση και την (αν)ικανότητά τους, καθώς και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της κυβέρνησης συνολικά, στη λήψη και εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζει να µας αφήνει έκθετους στον κίνδυνο επιµόλυνσης – τόσο τους συναδέλφους µας όσο και τους συναλλασσόµενους πολίτες.

Με αίσθηµα ευθύνης, αναλογιζόµενοι ότι ταυτόχρονα µε την ανάγκη αποτροπής επικίνδυνων καταστάσεων στους εργασιακούς µας χώρους, ήταν απαραίτητο να αποφευχθεί η εκδήλωση φαινοµένων πανικού, προσπαθήσαµε όλες αυτές τις ηµέρες, µε συνεχείς και καθηµερινές παρεµβάσεις µας, να πιέσουµε για την επίσπευση της λήψης όλων εκείνων των µέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των συναδέλφων µας και των πολιτών, συµβάλλοντας ουσιαστικά στη µείωση του κινδύνου ευρείας διάδοσης της πανδηµίας.

∆υστυχώς, αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων…

Είναι απαράδεκτο και εγκληµατικό, ακόµη και σήµερα, να µην υπάρχουν σε όλες τις δοµές του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, σε άµεση ζήτηση, µέσα ατοµικής προστασίας (αντισηπτικό υγρό, µάσκες, γάντια κ.λπ.) για όλο το προσωπικό που ακόµη προσέρχεται στην εργασία του, πολλώ δε µάλλον για τις καθαρίστριες και τους υπαλλήλους ασφαλείας (security).

Είναι ακατανόητο, ακόµη και σήµερα, να µην υπάρχει καµία πρόνοια και κανένας προγραµµατισµός για διενέργεια απολύµανσης, αντίθετα προς τα οριζόµενα στις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, στα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες των δύο Οργανισµών, δεδοµένης µάλιστα της ύπαρξης ύποπτων κρουσµάτων, τουλάχιστον στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

Είναι επικίνδυνο να παραµένουν, ακόµη και σήµερα, χώροι εργασίας που καθαρίζονται πληµµελώς, παρά τις περί του αντιθέτου σαφέστατες και αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Είναι εξωφρενικό να εκδίδονται ∆ελτία Τύπου και ανακοινώσεις που εκ των υστέρων ανακαλούνται, οδηγίες που δεν συµβαδίζουν µε τα µέτρα που ήδη λαµβάνονται στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, ή που περιλαµβάνουν αλληλοαναιρούµενα «µέτρα». Πιο συγκεκριµένα:

 • Την Τετάρτη 11/3 εκδόθηκαν οδηγίες για αναστολή διενέργειας µε φυσική παρουσία περιοριστικά συγκεκριµένων µόνο συναλλαγών σε οργανικές µονάδες του ΕΦΚΑ, µη συµπεριλαµβάνοντας το σύνολο των οργανικών µονάδων του Οργανισµού, και µε τη ρητή υπόδειξη να καθοδηγούνται οι πολίτες στην εκτέλεση των συναλλαγών µέσω ∆ιαδικτύου, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη µη προσέλευση των πολιτών, όπου είχε προβλεφθεί να εφαρµοστεί! Την Κυριακή 15/3, µε ∆ελτίο Τύπου του υπουργείου, ανακοινώθηκε µε τυµπανοκρουσίες ο ανασχεδιασµός της εξυπηρέτησης των πολιτών από τον e-ΕΦΚΑ µε υποχρεωτική ηλεκτρονική διενέργεια υπηρεσιών, για την πλειονότητα των οποίων η δυνατότητα ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης δεν είναι καθόλου καινούρια!

 • Την Πέµπτη 12/3 εκδόθηκε ανακοίνωση για την πλήρη αναστολή φυσικής παρουσίας των πολιτών στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, η οποία αποσύρθηκε την εποµένη, τροποποιήθηκε την 15/3, ορίζοντας ότι η εξυπηρέτηση µε φυσική παρουσία θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, και τελικά σήµερα άνοιξε για κανονική λειτουργία το Κέντρο Ενηµέρωσης του Οργανισµού στην Αθήνα!

 • Μόλις χθες, µε εγκύκλιο της ∆ιοίκησης, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ µε συνδυασµό εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία (από το σπίτι), σε εφαρµογή σχετικής διάταξης που ισχύει ήδη εδώ και µία εβδοµάδα! Πέραν της ήδη διαδραµείσας καθυστέρησης, καθώς και της εκ του πλαγίου επιβολής του µέτρου της επίταξης (αναστολή χορήγησης πάσης φύσεως αδειών για τους εργαζόµενους του Οργανισµού που δεν βρίσκονται ήδη σε ειδική ή άλλη µακροχρόνια άδεια), εκτιµούµε ότι οι επόµενες ηµέρες θα χρειαστεί να αφιερωθούν στην οργάνωση της λειτουργίας του ανακοινωθέντος συστήµατος, µε αµφίβολο τελικά πρακτικό αποτέλεσµα.

 • Η αντίστοιχη διαδικασία της εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασίας (από το σπίτι) δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη στον ΟΠΕΚΑ παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους συναδέλφους στη σχετική πρόσκληση!

Και όλα αυτά, την ώρα που…

 • µε οδηγίες του ΕΟ∆Υ έχει σταµατήσει ο εργαστηριακός έλεγχος όλων των ύποπτων κρουσµάτων, εκτός των ασθενών και µόνο αυτών που εισάγονται για νοσηλεία µε σοβαρή οξεία λοίµωξη,

 • τα Νοσοκοµεία δεν εξετάζουν τους ασθενείς µε ήπια συµπτώµατα της νόσου,

 • όλοι οι αρµόδιοι και οι ειδικοί συνεχώς καλούν σε αυτοπεριορισµό τόσο τις «επαφές» και τα κρούσµατα µε ήπια συµπτώµατα της νόσου, όσο και γενικότερα τους πολίτες και τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,

 • αποτελεί «εθνική» καµπάνια το «Μένουµε Σπίτι», προκειµένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού και να µπορέσει το Εθνικό Σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης να ανταποκριθεί,

 • και, από την άλλη πλευρά, η Βουλή έχει τροποποιήσει δραστικά τη λειτουργία της εδώ και µία εβδοµάδα (https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=601b3840- 1348-468d-a957-ab8100d8b467), τα δικαστήρια της χώρας έχουν αναστείλει τη συντριπτική πλειονότητα των συνεδριάσεών τους, οι εφορίες και τα τελωνεία δεν υποδέχονται κοινό παρά µόνο κατόπιν συνεννόησης, πλήθος υπουργείων και άλλων δηµόσιων φορέων έχουν ήδη υλοποιήσει σχήµατα εναλλακτικής λειτουργίας, ακόµη και τα ΚΕΠ, η κατεξοχήν αρµοδιότητα των οποίων είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, εξυπηρετούν τους πολίτες µόνο κατόπιν ραντεβού, ήδη από την αρχή της εβδοµάδας!

Όποια ελάχιστα αντανακλαστικά και αν υπήρξαν αρχικά, η αποσπασµατικότητα και η εγκληµατική έλλειψη αποφασιστικότητας και προγραµµατισµού, που πλέον χαρακτηρίζουν την εξέλιξη των µέχρι και σήµερα ληφθέντων µέτρων στους δύο Οργανισµούς, µε ευθύνη αποκλειστικά των δύο διοικήσεων, αλλά και της εποπτεύουσας πολιτικής ηγεσίας, εκτιµούµε ότι πολύ σύντοµα θα οδηγήσει αναπόδραστα στην ανάγκη αναζήτησης πολύ δραστικότερων λύσεων.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα µέλη µας να κάνουν χρήση όλων των ειδικών αδειών που έχουν ήδη νοµοθετηθεί και δικαιούνται, µε πλήρη συναίσθηση ευθύνης και συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά και κοινωνικής υπευθυνότητας, διασφαλίζοντας την υγεία των ιδίων και των οικογενειών τους, συµβάλλοντας έτσι και στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας εν γένει.

Τις ∆ιοικήσεις του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ, σε συνεννόηση µε την εποπτεύουσα πολιτική ηγεσία και µε ευθύνη της, να προχωρήσουν:

  • στην άµεση διενέργεια απολυµάνσεων στους χώρους εργασίας που χρήζουν σχετικής αντιµετώπισης, εµφατικά δε στους χώρους που µέχρι και πριν από λίγες µόλις ηµέρες συνέρρεε πλήθος πολιτών, που συνωστίζονταν µε συναδέλφους µας σε εντελώς ακατάλληλους χώρους (Κέντρα Ενηµέρωσης, γραφεία εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.),

  • στην άµεση εξασφάλιση και διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την επιµέλεια της επίτευξης του απαιτούµενου επιπέδου καθαριότητας και υγιεινής των χώρων εργασίας, κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ηµέρας και κατά το πέρας αυτής, για όλους τους εργασιακούς χώρους και των δύο Οργανισµών,

  • στην άµεση εξασφάλιση και διάθεση όλων των απαραίτητων µέσων ατοµικής προστασίας (αντισηπτικό υγρό, µάσκες, γάντια κ.λπ.) για όλο το προσωπικό, ιδιαιτέρως για τις καθαρίστριες και τους υπαλλήλους ασφαλείας (security),

  • σε άµεση επανεκτίµηση του συνόλου των εργασιών που επιτελούνται από τις υπηρεσίες µας, εξειδικεύοντας µεταξύ τους αυτές των οποίων η εκτέλεση δεν µπορεί να αναβληθεί -ή και να ανασταλεί εντελώς- κατά την τρέχουσα, εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο,

  • σε προσδιορισµό του προσωπικού που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που θα κριθεί ότι είναι εντελώς απαραίτητο να συνεχίσουν να παρέχονται στην παρούσα φάση, καθώς και στην εξέλιξη της κατάστασης,

  • σε άµεση αναστολή της εξυπηρέτησης των πολιτών µε φυσική παρουσία σε όλες ανεξαιρέτως τις δοµές των δύο Οργανισµών, µε εκτροπή της εξυπηρέτησής τους για τις προαναφερθείσες εντελώς απαραίτητες υπηρεσίες µέσω των ανωτέρω εναλλακτικών διαδικασιών,

  • σε άµεση υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων παροχής εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, µε παράλληλη ελαχιστοποίηση στον µέγιστο δυνατό βαθµό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού στους εργαζόµενους των δύο φορέων αλλά και στους πολίτες,

  • σε συνεχή επανεκτίµηση των ανωτέρω και άµεση λήψη όλων των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων – έως και συνολικό προληπτικό κλείσιµο των δοµών.

Θεωρούµε αυτονόητο ότι δεν θα προκύψουν προβλήµατα κατά τη χορήγηση των νοµοθετηµένων ειδικών αδειών (η µεν αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι καθολική, και η φοίτηση τέκνου συναδέλφου σε σχολείο εκπαιδευτικής βαθµίδας που εµπίπτει στις σχετικές διατάξεις µπορεί να πιστοποιηθεί, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο, µε απλή υπεύθυνη δήλωσή του, κάτι που µπορεί να εφαρµοστεί και για το γεγονός υπαγωγής συναδέλφου σε ευπαθή οµάδα, όπως και για την εµφάνιση συµπτωµάτων που καθιστούν επιβεβληµένη την οίκοι παραµονή του, αφού και στις ισχύουσες οδηγίες πουθενά δεν προκύπτει ότι απαιτείται ιατρική εξέταση και χορήγηση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού), καθώς και ότι θα υπάρξει πρόσθετη µέριµνα για συναδέλφους που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, αλλά αυταπόδεικτα χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης (µε συνοικούντα συγγενικά πρόσωπα σε ευπαθείς οµάδες κ.ά.).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

έστω και την τελευταία στιγµή, να ληφθούν άµεσα όλες οι αναγκαίες αποφάσεις για τη διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων µας, των πολιτών και του συνόλου της κοινωνίας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η πειθαρχία στα µέτρα κρίνεται επιβεβληµένη στην παρούσα συγκυρία, ωστόσο δεν µπορεί επ’ ουδενί να ισοδυναµεί µε σιωπή και συναίνεση στην πολιτική τους, που εγκληµατούσε και εγκληµατεί καθηµερινά στον τοµέα της Υγείας – και όχι µόνο.

Τις ενσυνείδητες και επαγγελµατικά σχεδιασµένες και υλοποιηθείσες παρεµβάσεις στο κοινωνικό κράτος, που αναγκάζουν τους συναδέλφους µας στον τοµέα της Υγείας να δίνουν αυτές τις µέρες τιτάνιο αγώνα για να υπερβούν τις ελλείψεις και τα δοµικά προβλήµατα του συστήµατος, δεν µπορούν να τις κρύψουν «επιµελώς» κάτω από το χαλί της «ατοµικής ευθύνης».

Στο τέλος της επιδηµίας, εµείς, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, θα καταµετρήσουµε τις περισσότερες απώλειες και λειψά τα εναποµείναντα δικαιώµατά µας.

Θα συνεχίσουµε να είµαστε εποικοδοµητικά και αγωνιστικά παρόντες Οι αγώνες µας δεν θα µπουν σε καραντίνα.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις