ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών της Καστοριάς

paidikos-kdap
Φωτογραφία αρχείου

Με την αποδοχή, από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της ένστασης που κατέθεσαν οι απολυμένοι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καστοριάς, έστω και για τυπικούς λόγους, δίνεται η ευκαιρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 11 Μάρτη 2020, να επανορθώσει και να αλλάξει την ανάλγητη απόφασή του, που πήρε στις 7 Οκτώβρη του 2019, σχετικά με την απόλυση των οχτώ συναδέλφων, με το αιτιολογικό ότι είναι πλεονάζον προσωπικό, λόγω της μείωσης των παιδιών και τις συνένωσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

Ακόμα και αν είναι αληθή τα στοιχεία που αναφέρονται στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς», σχετικά με τον αριθμό των παιδιών, η διοίκηση αυτή, αντί να δει πως θα διευρύνει τις δραστηριότητες των Παιδικών Σταθμών και πως θα δώσει τη δυνατότητα στους δημότες να έχουν δωρεάν και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, επέλεξε τις απολύσεις.

Διαβάζουμε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι «…Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς λειτουργούν μόνο τμήματα νηπίων, από την ηλικία των 2,5 ετών μέχρι 4 ετών…». Δεν λειτουργούν όμως βρεφικά τμήματα με αποτέλεσμα αυτές οι ανάγκες να καλύπτονται από τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ  4249/Β/5-12-2017) «…στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών…» και ότι « στα τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών Σταθμών μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου…».

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου επιλέγουν τον εύκολο, αλλά αντικοινωνικό δρόμο των απολύσεων και δεν προχωρούν στη διέυρυνση του αντικειμένου λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών δημιουργώντας και βρεφικά τμήματα, που και τις ανάγκες των δημοτών θα κάλυπταν, αλλά και επιπλέον θέσεις εργασίας θα δημιουργούνταν στον Δήμο. Παράλληλα θα πρέπει να δρομολογηθεί και η μεταφορά των βρεφικών τμημάτων της Δημοτικής Επιχείρησης στο Νομικό Πρόσωπο των Παιδικών Σταθμών, για να υπάρξει καλύτερη οργάνωσή του, αλλά και αξιοποίηση του προσωπικού.

Μήπως όμως υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα; Μήπως έχει σχέση με το γεγονός ότι εξέχον μέλος της διοίκησης του Νομικού Προσώπου, όπως διαβάζουμε στα βιογραφικά των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, διαθέτει οικογενειακή επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο;

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ στηρίζει τους απολυμένους εργαζόμενους και ζητά την επαναπρόσληψη όλων και τη δημιουργία και βρεφικών τμημάτων, για να εκλείψουν και οι λόγοι που αναφέρονται στο αιτιολογικό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα διεκδικεί από την κυβέρνηση την μετατροπή όλων των συμβάσεων του προσωπικού που εργάζεται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στα προγράμματα «Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ και την εγγραφή στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ οι δαπάνες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών που θα επιχορηγούνται από τους ΚΑΠ και τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί η κοινωνική πολιτική είναι πάγια υποχρέωση της πολιτείας που χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των πολιτών.

Καλεί τέλος το Σύλλογο των Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Καστοριάς  και την ΠΟΕ-ΟΤΑ να παρέμβουν, για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι και να αποτραπούν οι απολύσεις, καθώς και τις Δημοτικές Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης να μην συναινέσουν σ’ αυτήν την αντικοινωνική απόφαση της Δημοτικής Αρχής.

9 Μαρτίου 2020
Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ


Προηγούμενη σχετική ανάρτηση | Δ. Καστοριάς: Μια πρώτη δικαίωση για τους απολυμένους των παιδικών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση