Τροπολογία για προσφυγικό: Αποσυμφόρηση δομών, έκτακτες προσλήψεις συμβασιούχων και μετατάξεις στο υπ. Μετανάστευσης

Κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, τροπολογία με την οποία η κυβέρνηση στοχεύει στην άμεση αποσυμφόρηση των δομών. Σύμφωνα με το κείμενο, από την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης παροχής καθεστώτος διεθνούς ή επικουρικής προστασίας διακόπτονται οι υλικές συνθήκες υποδοχής που είναι σε μορφή χρηματικού ποσού και σε είδος. Οι εν λόγω δικαιούχοι που διαμένουν σε Δομές Φιλοξενίας, υποχρεούνται να αποχωρήσουν από αυτές.

Παράλληλα η τροπολογία προβλέπει έκτακτες προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τρία έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμα τρία έτη για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης.


ΕΔΩ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ