Βίντεο: Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή στη διαβούλευση του ν/σ του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ

Ο πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Δημήτρης Πετρόπουλος

Ομιλία του προέδρου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Δημήτρη Πετρόπουλου, από την ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, για το σχέδιο νόμου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».


Το κείμενο με την παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το νομοσχέδιο: ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Υπόμνημα για το ν/σ του ΥΠΕΣ για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ