ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές | Δήλωση Εξαίρεσης

Συνάδελφοι/ισσες… Σας καλούμε, σε συνέχεια της από 10/02/2020 εξώδικης γνωστοποίησης του Διοικητικού Συμβούλιου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, να συμμετάσχουμε όλοι στις:

Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη Συμμετοχή: τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, Επιτροπές εξέτασης ενστάσεων του Ν4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων) από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.

Πανελλαδική Στάση Εργασίας για την Πέμπτη 19 Μάρτη από την Έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ.

Διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες

  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους

  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών

  • Τη Νομική Κάλυψη των Διπλωματούχων Μηχανικών.


Ενημερωτικό Σημείωμα προς Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με την Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές από Δευτέρα 17/2

Συνάδελφοι/σες

Συνημμένο με το παρόν, αναρτούμε Δήλωση Εξαίρεσης από Επιτροπή λόγω συμμετοχής μας στην Απεργία – Αποχή, ώστε οι συνάδελφοι/σες να ενημερώνουν την εμπλεκόμενη Υπηρεσία. Η Απεργία – Αποχή που ξεκινά τη Δευτέρα 17/02, αφορά Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία Δημοπράτησης (ή επόμενα στάδια προηγούμενων διαγωνισμών που θα γίνουν), από αυτή την ημερομηνία και μετά.

Τώρα είναι η ώρα της συμμετοχής και του αγώνα. Δε σκοπεύουμε να μετατραπούμε σε απλούς παρατηρητές αναθέσεων των πάντων σε ιδιώτες, ανήμποροι να υπερασπιστούμε την ποιότητα των υποδομών για το καλό της κοινωνίας, περιμένοντας και επισήμως την απόσυρσή μας από κάθε παραγωγική διαδικασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών και των γνώσεών μας.

Η επιτυχία μας κρίνεται από τη συμμετοχή μας.

  • Δήλωση Εξαίρεσης από Επιτροπή λόγω Συμμετοχής σε Απεργία – Αποχή.doc
  • Εξώδικη Γνωστοποίηση Απεργίας – Αποχής από ΜηΜΕΔ και Επιτροπές.doc