Επιστολή – διαμαρτυρία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και υπό συνταξιοδότηση διπλωματούχων μηχανικών

Προς: Διοικητή ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη. Κοιν.: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, ΓΓ Κοινωνικής Ασφάλισης, Παυλίνα Καρασιώτου, πρόεδρο & Διοικούσα ΤΕΕ

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Χρήστος Χάλαρης

Κύριε Διοικητά, οι κάτωθι υπογράφοντες σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή-διαμαρτυρία για να σας υπενθυμίσουμε το γνωστό σε εσάς πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, αφού έχει τεθεί κατ΄ επανάληψη από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει ουδεμία λύση. Επειδή όμως είμαστε πεισμένοι ότι αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται και λύνονται κατά βάση πολιτικά, επανερχόμαστε εξαντλώντας όλα τα “λογικά” περιθώρια.

Είμαστε πάνω από τρεις εκατοντάδες “υπό συνταξιοδότηση” μηχανικοί πρώην Δημόσιοι Υπάλληλοι, που αναμένουμε την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης σύμφωνα με το ν.4387/Μάιος 2016, όλοι με διπλή ασφάλιση (Δημόσιο & ΤΣΜΕΔΕ) συνεπώς σύμφωνα με το νόμο η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση περιλαμβάνει: α) το ανταποδοτικό μέρος β) την προσαύξηση από το χρόνο στον δεύτερο φορέα και γ) την εθνική σύνταξη.

Μέχρι σήμερα καμιά οριστική συνταξιοδοτική απόφαση δεν έχει βγει παρά το γεγονός ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια!!!

Η κατάσταση αυτή, εκτός από την κατάφωρη αδικία σε ασφαλισμένους που έχουν στηρίξει το σύστημα Δημόσιας Ασφάλισης της χώρας για περίπου 70 χρόνια έκαστος (άθροισμα εισφορών στους δύο φορείς Κύριας Σύνταξης) και την άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων (π.χ πρώην ΙΚΑ) που ο χρόνος αναμονής είναι πολύ λιγότερος (της τάξης των 8-10 μηνών), έχει δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αφού έχει αναγκάσει συναδέλφους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις δανείων, σπουδών παιδιών ή άλλων ανελαστικών υποχρεώσεών τους με τα μισά χρήματα και για διάστημα πέρα από κάθε δυσμενή πρόβλεψη (αναμονή που αποτελεί μοναδική περίπτωση στα παγκόσμια ασφαλιστικά δεδομένα).

Υπάρχουν δε και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας μια και:

α) Η συνέχιση της εκκρεμότητας, ουσιαστικά καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ασφάλισή μας, διότι στην ουσία δεν υλοποιεί την ανταποδοτικότητα της δεύτερης ασφαλιστικής επιβάρυνσης των Μηχανικών Δ.Υ. , επιβάρυνσης η οποία δεν ήταν αποτέλε­σμα δικής τους επιλογής, αλλά υποχρεωτική κράτηση για ενίσχυση – στήριξη του ασφαλι­στικού συστήματος.

β) Η απονομή της “προσωρινής οριστικής” σύνταξης μόνο για το σκέλος του Δημοσίου παραβιάζει τον ενιαίο χαρακτήρα της τελικής αποδιδόμενης σύνταξης, αξίζει δε να επισημανθεί ότι και αυτή έχει περίοδο αναμονής περίπου 2.5 χρόνια, επιπρόσθετα δε υπάρχουν, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, και περιπτώσεις όπου δεν έχει τηρηθεί η σειρά κατάθεσης του φακέλου.

γ) Η απονομή της προσωρινής σύνταξης μόνο για το σκέλος του Δημοσίου είναι εκτός νομιμότητας, την στιγμή που ο Ν. 4499/2017 ρητά στην παρ. 2α) του άρθρου 2 αναφέρει: » Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016″ που στην δική μας περίπτωση των παράλληλα ασφαλισμένων η δικαιούμενη σύνταξη είναι μία ενιαία με τρία τμήματα (Δημόσιο+προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ+εθνική σύνταξη).

δ) Υπάρχει μεγάλη παραβίαση τη προθεσμίας των 6 μηνών της παρ. 3.α του άρθρου 1 του Ν.4151/2013. Η παραβίαση μάλιστα των προθεσμιών αυτών σύμφωνα με την παρ. 5 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) αφενός μεν ο υπολογισμός της προσαύξησης είναι αποτέλεσμα πράξεων απλής αριθμητικής (0.075*20% * χρόνο ασφάλισης = συντελεστής αναπλήρωσης * μέσο ασφαλιστέο μισθό για τον χρόνο ασφάλισης από το 2002 μέχρι τον χρόνο καταβολής εισφοράς) και β) αφετέρου το πρώην ΤΣΜΕΔΕ έχει εφαρμογή με την οποία υπολογίζει την προσαύξηση της κύριας σύνταξης των μονοσυνταξιούχων από τον παράλληλο χρόνο που έχουν διανύσει στην Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ), υπολογισμός ίδιος σύμφωνα με τον Ν.4387 με την προσαύξηση της δικής μας περίπτωσης.

Αποτελεί αν μη τι άλλο πρόκληση εκ μέρους του Τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), στα σχεδόν τέσσερα χρόνια εφαρμογής του νόμου να μην έχει γίνει καμία αποστολή στοιχείων κανενός συναδέλφου προς τον Τομέα Δημοσίου του ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ) για τον υπολογισμό της προσαύξησης και της έκδοσης έστω μίας τελικής απόφασης συνταξιοδότησης! Οι δε εξαγγελίες που ακούμε για νέο ασφαλιστικό και νέα δομή ΕΦΚΑ φοβόμαστε ότι δεν αντιμετωπίζουν καθόλου το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Κύριε Διοικητά,

ζητάμε έστω και τώρα να λάβετε κάθε αναγκαία πρωτοβουλία προκειμένου επιτέλους να λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα. Συγκεκριμένα οφείλετε να λάβετε πρωτοβουλίες ώστε:

(α) Να υπάρξει στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για να προχωρήσουν ταχύτερα οι απονομές

(β) Να ολοκληρωθεί επιτέλους χωρίς άλλες χρονοτριβές η προβλεπόμενη μηχανογραφική εφαρμογή για την παράλληλη ασφάλιση

(γ) Να εκδοθούν άμεσα οι άνω των 2 ετών εκκρεμούσες οριστικές συντάξεις και

(δ) μέχρι να επιλυθεί οριστικά το θέμα προτείνουμε τη χορήγηση Προσωρινής σύνταξης που να περιλαμβάνει και το σκέλος της Προσαύξησης Σύνταξης (στο 80% της αναμενόμενης) λόγω παράλληλης ασφάλισης.

Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και δε μπορούμε άλλο να δεχθούμε αυτή τη δυσμενή σε βάρος μας μεταχείριση!

Η επικοινωνία μας μαζί σας αποτελεί ύστατη προσπάθεια, πιστεύοντας στα θετικά αποτελέσματα του καλόπιστου διαλόγου, για ζήτημα μάλιστα που αποτελεί αυτονόητα δίκαιο αίτημα, για την οριστική λύση του προβλήματός μας, επιφυλασσόμενοι σε διαφορετική περίπτωση για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Το πρόβλημά μας είναι δίκαιο και ζωτικό, και γι αυτό θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο για την οριστική του λύση.

Για την πορεία επίλυσης των παραπάνω αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.


Οι υπογράφοντες Υπό συνταξιοδότηση Διπλ. Μηχανικοί

 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ

 2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 3. ΑΦΡΑΤΑΙΟΥ ΤΕΡΕΖΑ

 4. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 5. ΒΟΥΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 6. ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 7. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 8. ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 9. ΖΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 10. ΖΟΛΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

 11. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 12. ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 13. ΚΑΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 14. ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

 15. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 16. ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 17. ΚΕΛΟΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 18. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 19. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 20. ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 21. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ

 22. ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 23. ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 24. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

 25. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

 26. ΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 27. ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 28. ΜΠΟΥΡΓΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 29. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 30. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ

 31. ΠΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

 32. ΠΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 33. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

 34. ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 35. ΣΙΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 36. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 37. ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 38. ΤΣΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 39. ΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 40. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 41. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ