Νόμος για Πολιτική Προστασία: διατάξεις που αφορούν στους ΟΤΑ

Ψηφίστηκε στη Βουλή την 04.02.2020 το Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».


Για τις διατάξεις που αφορούν στους ΟΤΑ, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο.