Αποφάσεις του Συλλόγου Εφοριακών Ημαθίας, Πέλλας & Πιερίας για τις Κτηματικές Υπηρεσίες και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Στη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Εργαζομένων στις ΔΟY των Νομών ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ και ΠΙΕΡΙΑΣ, μεταξύ των άλλων θεμάτων που απασχόλησαν τη συνεδρίαση, ήταν το ζήτημα των Κτηματικών Υπηρεσιών και της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Για τα συγκεκριμένα ζητήματα μάλιστα πάρθηκαν και συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να απασχολήσουν την Ομοσπονδία και να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης αλλά και απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών στην προσεχή συνεδρίαση του Γενικού της Συμβουλίου.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, τόσο το ζήτημα των Κτηματικών Υπηρεσιών και οι συνθήκες που επικρατούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, όσο και το θέμα των διαδικασιών μετακίνησης των υπαλλήλων και η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένη διαδικασία, είτε δεν απασχολεί, είτε δεν έχει ιεραρχηθεί ως ζήτημα αιχμής για τα συνδικαλιστικά μας όργανα.