ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Τα δημόσια έργα εκτελούνται υπό την επίβλεψη μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, κ. Καραμανλή

Ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής ο Γ’

Με έκπληξη ακούσαμε τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, αρμόδιο για τα Δημόσια έργα, κ. Καραμανλή στο ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης που έγινε στην Λάρισα στις 25-26 Ιανουαρίου 2020, μεταξύ άλλων, να λέει ότι “κανένας δεν επιβλέπει τα έργα από το Δημόσιο.” (βλέπε σχετικό Βίντεο)

Ευχόμαστε να ήταν μια ατυχής στιγμή εν τη ρύμη του λόγου από τον Υπουργό, που λόγω αρμοδιότητας πάντα θεωρούμε σύμμαχο στο έργο μας, πολύ φοβόμαστε όμως ότι υπάρχουν άλλες στοχεύσεις όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις .

Θα έπρεπε να είναι περιττό αλλά μάλλον χρειάζεται να τονίσουμε ότι τα Δημόσια έργα προφανώς εκτελούνται υπό την επίβλεψη Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πιστοποιούν την καλή τους εκτέλεση και τα αποδίδουν για χρήση αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες ευθύνες με την υπογραφή τους σε όλα τα στάδια ενός δημοσίου έργου.

Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας μάλιστα, φαίνεται να κάνουν και καλά την δουλειά τους, σε αντίθεση με ό,τι αρνητικό προβάλλεται, καθώς τόσα χρόνια σε μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα όχι μόνο δεν είδαμε δημόσιο κτήριο να καταρρέει αλλά ούτε καν σοβαρές ζημιές να έχει υποστεί ή ακόμη δεν είδαμε δημόσιο κτήριο να έχει αναγερθεί μέσα σε κοίτη ρέματος , σε δάσος ή σε αιγιαλό.

Επίσης, οι πολίτες της χώρας έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν ασφαλείς υποδομές (τεχνικά έργα, οδοποιίες, σχολεία κλπ) που έχουν εκτελεστεί υπό την επίβλεψη των μηχανικών του Δημοσίου. Το κύριο πρόβλημα των έργων αυτών είναι η πλημμελής συντήρηση τους, που στα χρόνια της κρίσης έγινε σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης. Το γεγονός αυτό το αναδεικνύει συνεχώς η Ένωσή μας καθώς εξαιτίας του ταλαιπωρούνται συνάδελφοι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται κατηγορούμενοι όταν κάποιο ατύχημα συμβαίνει εξαιτίας της έλλειψης συντήρησης πχ ενός δρόμου.

Θέλοντας λοιπόν να αποκατασταθεί η αλήθεια, ζητάμε την αναγνώριση του προφανούς ρόλου του Μηχανικού Δημοσίου υπαλλήλου στην εκτέλεση των έργων υποδομής που έχουν αλλάξει την εικόνα της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες και κατά συνέπεια, της αδιαμφισβήτητης συμβολής του στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.