ΣΕΔΑΠ: Ο αγώνας των εργαζομένων για μόνιμη δουλειά δεν είναι αντιπολιτευτική τακτική. Είναι δικαίωμα

Πέντε μήνες ύστερα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής αρχής, το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ οι όποιες ενέργειες έχουν γίνει έως τώρα, είναι κάποιες αυθαίρετες – στοχευμένες μετακινήσεις οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα, μάλλον εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.

Είναι απογοητευτικό οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και το παραγόμενο έργο των υπηρεσιών του Δήμου, να χαρακτηρίζονται ως αντιπολιτευτική γραμμή στην εκάστοτε δημοτική αρχή.

Σταθερά και διαχρονικά απαιτούμε από το Δήμαρχο:

  • Οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται με κριτήρια ισονομίας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης.

  • Να μην απαξιώνεται το έργο των υπηρεσιών, να μην στοχοποιούνται οι υπάλληλοι σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση των Δημοτικών παρατάξεων στα Δημοτικά Συμβούλια, για δικαιολόγηση των αποφάσεων του Δημάρχου.

  • Άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με οργανωμένο σχέδιο δράσεων, σύγχρονο ΟΕΥ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τακτοποίηση των πολυετών συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ.